Mladinsko delo / Zdravje

»V Posavju žuramo brez drog in alkohola«

19. 4. 2024 avtor: Zavod za mladino in šport Krško
mladi

V Posavju žuramo brez drog in alkohola so poučne delavnice, ki jih mladinski delavci Zavoda za mladino in šport izvajamo v sklopu Lokalne akcijske skupine Krško (LAS Krško), ki stremi k preprečevanju različnih oblik zasvojenosti v občini Krško, osnovni namen pa je v povezovanju vseh tistih ustanov in posameznikov, ki se jih problematika drog dotika posredno ali neposredno.

Omenjene delavnice potekajo v sklopu naravoslovnih dni. V šolskem letu 2023/2024 smo jih izvedli z devetošolci v sedmih osnovnih šolah – OŠ Raka, Leskovec, Brestanica, Koprivnica, Podbočje, Senovo, Jurij Dalmatin in z dijaki četrtih letnikov Šolskega centra Krško – Sevnica.

Kako potekajo delavnice V Posavju žuramo brez drog in alkohola?

Celotna izvedba delavnic je zelo pestra in raznolika. Osnovnošolci so razdeljeni po manjših skupinah, kjer se jim sprva predstavi Policijska postaja Krško, ki jim prikaže kazenske posledice uporabe drog. Sledita predavanja Zdravstvenega doma Krško in Centra za socialno delo Krško, ki predstavita vpliv drog in zasvojenosti na zdravje ter na socialno življenje odvisnikov. V zadnjem delu pa sledimo mi – mladinski delavci Zavoda za mladino in šport Krško, ki z učenci in dijaki izvajamo delavnice po metodah neformalnega učenja.

Sprva se med seboj spoznamo, nato pa odpiramo različne teme: kaj za njih pomenita dobra in slaba zabava, kako ravnati ob različnih situacijah, ki se jim lahko pripetijo na zabavi, od česa vse smo lahko odvisni in katere od navedenih odvisnosti so najhujše, posebej zanimiva pa je aktivnost »polarizacija«, kjer se mladi opredelijo in razvijejo debato na določene trditve, zaključimo pa z evalvacijo.

Delavnice za dijake četrtih letnikov srednje šole so potekale po istem principu, s to razliko, da v prvem delu niso bili prisotni policisti, socialne delavke in medicinske sestre, pač pa jim je svojo zgodbo predstavil Toni Kočevar – nekdanji odvisnik od prepovedanih drog, ki se je s pomočjo terapevtske skupnosti rešil zasvojenosti.

Poučne in zanimive delavnice smo začinili s spoznavanjem še drugih nekemičnih drog – prekomerne uporabe telefonov, igranje iger, pornografijo…Velik poudarek smo dali zasvojenosti z alkoholom, saj smo opazili, da je med mladimi v našem okolju čedalje bolj prisotna.

Program bo v naslednjem šolskem letu zasijal v novi podobi!

Z namenom še boljše izvedbe delavnic v prihajajočem šolskem letu, se bomo mladinski delavci Zavoda za mladino in šport Krško udeležili usposabljanja s Sašom Kroneggerjem, socialnim pedagogom in transakcijskim analitikom – svetovalcem, ki že več kot 20 let izvaja izobraževanja za različne skupine ljudi. Prav tako bomo z njim preoblikovali oziroma predrugačili program izvajanja delavnic, ki bo osredotočen predvsem na potrebe mladih oziroma na njihove želje, ki smo jih razbrali tekom evalvacij.

Vir: Vanja Vidmar, ZMŠ Krško; Foto: ZMŠ Krško