Prostovoljstvo

V Prlekiji proslavili mednarodni dan družin

3. 6. 2024 avtor: Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO, socialno podjetje
mladi

Mladinski center Prlekije-Pokrajinski center NVO (MCP) od ustanovitve pred 30 leti do danes med drugim neprekinjeno izvaja celoletne projekte Centra za družine – večgeneracijskega centra. Bogati, vsebinsko najrazličnejši programi so med udeleženci iz lokalnega in širšega območja podravsko-pomurske regije vedno dobrodošli. Vsak delovnik se na Spodnjem Kamenščaku 23 izvaja tudi deljenje donirane hrane za mlade, posameznike in družine v stiski.

Mednarodni dan družin so tako v Mladinskem centru Prlekije v partnerstvu z Mladinskim svetom Ljutomer proslavili s multimedijskim performerjem, ki govori o tukajšnjih dosedanjih dejavnosti na področju humanitarnosti, socialnega varstva, zdravstveno-preventivne dejavnosti in medgeneracijskega sožitja. V performerju je prikazan med drugim tudi obisk MCP-ja na Spodnjem Kamenščaku 23 s strani nekdanje generalne državne sekretarke MDDSZ in sedanje predsednice Socialne zbornice Slovenije Brede Božnik.

Sledil je delovni posvet prostovoljcev-humanitarcev in za tem pričetek urejanja skladiščnih prostorov za donirano hrano za ogrožene mlade, družine in druge iz širše pomursko-podravske regije. Celotna omenjena adaptacija se izvaja izključno v lastni režiji. Pomen izstopajoče humanitarne dejavnosti MCP širšega značaja skozi daljše časovno obdobje je nedavno prepoznala tudi vlada Republike Slovenije, konkretno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v obliki odobrenih dveh vlog na javnih razpisih.

V organizaciji so ob tej priložnosti izrekli vso pohvalo tudi predanim prostovoljcem, ki skrbijo za prevoz donirane hrane, sortiranje in deljenje, družbeno odgovornim trgovskim podjetjem, Uradu RS za mladino in Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Ponovno pa pozivajo v skladu s prizadevanjem za zmanjšanje tveganja revščine v državi, da se na MCP obrnejo vsi pomoči potrebni ter se dogovorijo za prevzeme dnevnih doniranih prehrambnih paketov. Po usmeritvah pristojnega ministrstva so to: brezposelne osebe in zaposlene osebe v materialni stiski; osebe prizadete v naravnih nesrečah; skupnost enega od staršev z otrokom ali več otroki; upokojenci z nizkimi pokojninami; posamezniki, ki živijo sami v gospodinjstvu, še posebej enočlanska gospodinjstva starih 65 let in več; brezdomci; marginalne skupine oseb, Romi, begunci, priseljenci; posamezniki, ki so se zaradi nesreče ali bolezni znašli v težji situaciji kot tudi posamezniki in družine, pri katerih upravičenec za razdeljevanje pomoči v hrani prepozna njihovo stisko.

Še dodatne pomoči pa bodo deležni tudi tisti iz programa »Izvajanje razdeljevanja pomoči v hrani in izvajanje spremljevalnih ukrepov v letih 2024-2026 v okviru programa ESS+ za odpravljanje materialne prikrajšanosti v Sloveniji v obdobju 2021-2027« , ki se bodo na posameznem razdelilnem mestu izkazali z: odločbo o denarni socialni pomoči, odločbo o izredni denarni socialni pomoči, odločbo o varstvenem dodatku, odločbo o otroškem dodatku, dokazilom o višini pokojnine, plačilno listo, dokazilom o prijavi v evidenco brezposelnih, odločbo o občinskih pomočeh ali z odločbo o nadomestilu za invalidnost.