Aktivno državljanstvo / Angažiraj se

Vabilo na predstavitev raziskave o mladih v Sloveniji

10. 4. 2019 avtor: Uredništvo

V sredo, 17. april 2019, ob 16.00 na Igriški ulici 5 v Ljubljani, bo potekala razprava o novi empirični raziskavi o mladih v Sloveniji 2018/2019, ki jo je izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung. Raziskava se dotika vprašanj, kot so:

Reprezentativni vzorec raziskave je obsegal 1000 mladih, starih od 14 do 29 let, ki so jih povprašali o njihovem odnosu, pričakovanjih in skrbeh. To je druga raziskava o mladih, ki jo je v Sloveniji izvedla fundacija Friedrich Ebert Stiftung (prva je bila izvedena leta 2013). Ne opisuje samo tega, kako mladi vidijo svojo prihodnost, ampak podaja tudi predloge o tem, kako jim lahko širša družba pomaga in zanje ustvarja priložnosti v Sloveniji. Podana bo tudi zanimiva regionalna primerjava, ker je raziskava del mednarodnega raziskovalnega projekta o mladih fundacije Friedrich Ebert Stiftung, ki obsega 11 sočasnih raziskav v jugozahodni Evropi: deset nacionalnih raziskav in eno regionalno.

Na dogodku bodo govorili Türkan Karakurt, direktor fundacije Friedrich Ebert Stiftung Zagreb, Peter Lange, prvi sekretar na veleposlaništvu Zvezne republike Nemcije v Ljubljani, Dr. Andrej Naterer, vodja raziskav iz Univerze v Mariboru, dr. Miran Lavric, vodja regionalne raziskave o mladih iz Univerze v Mariboru, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, Tea Jarc, predsednica sindikata Mladi plus, Anja Fortuna, predsednica Mladinskega sveta Slovenije, dr. Andrej Naterer, vodja raziskav in dr. Miran Lavric, vodja regionalne raziskave o mladih.

Vljudno vabljeni na prvo predstavitev ključnih ugotovitev Raziskave o mladih v Sloveniji 2018/2019.