Zdravje

Vabilo na virtualno okroglo mizo in novinarsko konferenco

5. 5. 2021 avtor: Uredništvo

»Prostovoljstvo v času COVID-19 v organizacijah na področju duševnega zdravja in sorodnih NVO«

Društvi ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje, in OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, sta v svojem več kot 25-letnem delovanju na področju duševnega zdravja zaznali potrebo po specifičnih znanjih prostovoljcev za delo z uporabniki s težavami v duševnem zdravju in potrebo po koordiniranem in sistemskem vodenju prostovoljcev.

Društvi sodelujeta na skupnem projektu »KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij«, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo RS, katerega namen je krepitev prostovoljstva v obeh društvih in tudi v nevladnih organizacijah na področju duševnega zdravja nasploh ter prenos dobrih praks iz drugih nevladnih organizacij. V zadnjem letu je pandemija COVID-19 korenito posegla v vse pore našega življenja, seveda tudi v delo in aktivnosti projekta KO-PROSTO.

»Virus je pravzaprav ustavil osnovna prizadevanja obeh organizacij za opravljanje prostovoljskega dela. Število prostovoljcev se je zmanjšalo, vidne so razlike med mlajšimi in starejšimi prostovoljci, ki se težje privajajo na sodobno tehnologijo, med našimi uporabniki – osebami s težavami v duševnem zdravju – pa smo zaznali precejšnjo zadržanost glede novih oblik komunikacije.« ugotavljata koordinatorja projekta KO-PROSTO mag. Bogdan Dobnik (Ozara) in Barbara Dolničar Teul (ŠENT) ter dodajata: »Kljub začetnim krčem, negotovostim in stiskam ter številnim omejitvam pa ob pomoči naših strokovnih delavcev oziroma mentorjev zaznavamo pozitiven trend v sodelovanju tako s prostovoljci kot tudi z uporabniki.«

O tem, kako so se z novimi izzivi in preizkušnjami v času epidemije COVID-19 soočile druge nevladne organizacije, kakšne izkušnje imajo prostovoljci in tudi uporabniki, bo tekla beseda na virtualni okrogli mizi z naslovom Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019. »Prostovoljstvo v času COVID-19 v organizacijah na področju duševnega zdravja in sorodnih NVO« ki ga pripravljata društvi ŠENT in Ozara, in sicer v okviru projekta »KO-PROSTO: S krepitvijo prostovoljstva do večje profesionalizacije nevladnih organizacij«.

Dogodek bo potekal v četrtek, 6. 5. 2021, ob 10. uri preko virtualne platforme Zoom.

Na okrogli mizi bodo sodelovali:

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo NVO in prostovoljstva 2019.

Moderator okrogle mize bo mag. Bogdan Dobnik, predsednik društva Ozara in koordinator projekta KO-PROSTO. Po končani okrogli mizi bo čas za diskusijo in novinarska vprašanja. Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosijo, da svojo prisotnost in morebitna vprašanja za udeležence sporočite na e-naslov mojca.stubljar@ozara.org, najkasneje do četrtka, 6. maja 2021 do 9. ure.

Spletno povezavo vam bodo poslali ob prijavi.