Neformalno izobraževanje

Več izobraževanj pomeni večjo ozaveščenost

21. 3. 2024 avtor: Zavod VOZIM
dogodek zavoda vozim

Pomembnosti izobraževanj za manj voženj pod vplivom alkohola in drugih PAS se zavedajo tudi v Občini Sevnica in okolici. V Sevnici je pred dnevi potekal že 24. posvet iniciative Heroji furajo v pižamah, ki je namenjena predstavitvi težav in izzivov, s katerimi se soočajo mladi na področju rabe in dostopnosti alkohola ter drugih psihoaktivnih snovi in lastnega udejstvovanja v prometu. 

Posvet iniciative Zavoda VOZIM, Zavarovalnice Generali in agencije Luna TBWA Heroji furajo v pižamah so organizirali skupaj s tamkajšnjim Javnim zavodom za kulturo, šport in mladinske dejavnosti Sevnica – MC Sevnica ter Občino Sevnica. Ta je že 24., v kateri so celostno pristopili k reševanju problema vožnje pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi.

“Pogovarjali smo se o razlogih in ukrepih za zajezitev opijanja in prometnih nesreč pod vplivom alkohola, iskali rešitve in spoznavali dobre prakse za izboljšanje obstoječega stanja. Če mlade le poslušamo, ji omogočimo, da svoj potencial razvijajo in odločevalcem podajo odlične predloge, ki bi jih bilo potrebno takoj uvesti v lokalno okolje, pa tudi širše v sosednje občine,”

je dejala Leonida Pevec, vodja projekta.

Čeprav uradna statistika v letu 2023 beleži drugo najnižje število umrlih v prometnih nesrečah odkar se beleži prometna statistika – umrlo je namreč 82 oseb (manj le leta 2020 zaradi vpliva epidemije), je lani v prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, umrlo 24 % več udeležencev kot v letu 2022.

Povečal se je pa tudi delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom. Največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola so povzročili udeleženci v starostni skupini med 35. in 44. letom starosti (306 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 6 udeležencev) ter v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti (287 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 6 udeležencev).

“A je v lanskem letu tudi 11 mladostnikov v starosti od 15 do 17 let pod vplivom alkohola povzročilo prometno nesrečo, kar pomeni porast za 37 odstotkov. V posledicah teh prometnih nesreč so bile tri osebe hudo poškodovane, pet pa lažje. Kako je mogoče, da ob vseh aktivnostih, ki jih skupaj ali posamično kontinuirano izvajamo deležniki prometne varnosti, vsa društva in posamezniki, številke znova naraščajo?”

se sprašuje Simona Felser, direktorica Agencije za varnost prometa.

“Žal se dostopnost in sprejemljivost alkohola zrcalita v slovenski družbi in prepogosto odražata tudi v prometu. Odnos do pitja je kot izjemno lahkoten vgrajen v premnoge dele družbe, otroci se z njim nemalokrat srečajo že v družini, kjer se ta odnos začne oblikovati. Naša skupna naloga je še naprej izobraževati o posledicah prekomernega pitja, uživanja drog in drugih psihoaktivnih snovi. Pravkar poteka tudi akcija 40 dni brez alkohola, v kateri še dodatno apeliramo na posameznike, naj bodo odgovorni do sebe in drugih,” 

je dodala Felserjeva.

Je pa spodbudno, da deleži pitja alkohola med mladostniki upadajo, v nekaterih državah pa celo opažajo trend »brez alkohola«, kjer vse več mladih alkohola ne pije,” je povedala dr. Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in predstavila tudi izsledke iz raziskave HBSC – Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju iz leta 2022, kjer “smo ugotovili, da je o pitju alkohola kadarkoli v življenju (več kot majhno količino ali požirek) poročal približno vsak peti 11-letnik (21 %), med 17-letniki pa večina (84 %). Približno vsak peti 15-letnik (23 %) in skoraj vsak drugi 17-letnik (45 %) pa je bil že vsaj 2-krat opit.”

S povedanim se je strinjal tudi predstavnik Ministrstva za zdravje, kjer projekt, poleg Urada RS za mladino in AVP, sofinancirajo.

To, da je alkohol zelo dostopen in ga mladi precej redno uživajo, je bilo razvidno tudi iz fokusne skupine, na kateri so sodelovali mladi iz Srednje šole Sevnica. Ti so po okrogli mizi s strokovnjaki prisluhnili še zgodbi ambasadorja Žige Breznika, ki se je prav tako poškodoval v prometni nesreči približno v njihovih letih in vozi posledice nepremišljene vožnje s sabo na invalidskem vozičku. 

Sledile so izkustvene delavnice, kjer so mladi z mladinskimi delavci iz Zavoda VOZIM, Mladinske mreže Brez izgovora Slovenija in lokalnega mladinskega centra iskali predloge in izboljšave za zmanjšanje dostopnosti do in rabe alkohola ter drugih PAS med mladimi, preprečevanje voženj pod vplivom, spoznavali pa tudi simulacijo vožnje pod vplivom alkohola, reakcijski čas, naletno težo pri različnih hitrostih ter vse pogostejšo distrakcijo zaradi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo. 

Na koncu je sledila še predstavitev vseh predlogov, ki so jih mladi ustvarili na osnovi strokovnih podlag, svojih prepričanj in potreb, ki jih vidijo v lokalnem okolju. Ti so med drugimi bili: 

Predloge mladih so poslušali predstavniki iz lokalnega okolja – župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk, komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič, direktorica MC Sevnica Mojca Pernovšek – in ostali strokovnjaki, ki so sodelovali na posvetu. Predloge vseh skupin so komentirali in se že na posvetu zavezali, da bodo nekatere ukrepe začeli kar takoj uvajati.

Župan pozdravlja tovrstne dogodke in je vesel, da je bila izbrana njihove občina, saj se zaveda, da je za uspešno naslavljanje te problematike potreben strukturiran dialog med mladimi, strokovnjaki in lokalnimi odločevalci. 

Tudi komandir Policijske postaje Sevnica Daniel Žniderič se strinja: “Akcijo Heroji vozijo v pižamah v policiji podpiramo in bomo pri nekaterih aktivnostih sodelovali s svojimi izkušnjami in znanjem na tem področju. Hkrati pa bomo na območjih, kjer bodo potekale aktivnosti, izvajali tudi nadzor psihofizičnega stanja voznikov.”

Dopolnila pa ga je direktorica MC Sevnica Mojca Pernovšek: “Zelo smo veseli, da lahko v Sevnici gostimo regionalni posvet Heroji furajo v pižamah in da smo del tako velike kampanje. Projekt, ki ozavešča mlade na temo prometne varnosti, nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola in psihoaktivnih snovi ter nevarnosti rabe alkohola je koristen tako za mlade kot lokalno skupnost. Zelo nas veseli, da lahko sodelujemo pri tem projektu in mladim omogočamo izobraževanja tudi iz teh področij.”