Vključenost

Veš, kaj pomeni kratica LGBTIQ+?

19. 3. 2024 avtor: Uredništvo
srce, mavrično srce

Zagotovo si se že srečal_a z izrazom LGBTIQ+, queer in drugimi, ki se nanašajo na raznolike izraze spolne in spolne usmerjenosti. Omenjena terminologija ti lahko pomaga z novimi vpogledi in razumevanjem tvoje spolne identitete in usmerjenosti, lahko pa povzroči tudi zmedo – kaj pomenijo vse te črke in izrazi?

Kratica “LGBTIQ+” je kratica, ki združuje različne identitete in izraze spolne ter spolne usmerjenosti. Vsaka črka v tej kratici predstavlja določeno skupino ljudi, ki je še vedno (pre)pogosto podvržena diskriminaciji ali predsodkom zaradi svoje identitete ali usmerjenosti.

L – lezbijke (istospolno usmerjene cis* ali trans ženske)

G – geji (istospolno usmerjeni cis* ali trans moški)

B – biseksualne osebe (osebe, ki čutijo privlačnost do več kot enega spola)

T – transspolne osebe (osebe, ki se ne identificirajo s spolom, ki jim je pripisan ob rojstvu)

I – interseksualne osebe (osebe, ki imajo telesno anatomijo in biološke predpostavke, ki onemogočajo, da se jim pripiše moški ali ženski biološki spol)

Q – queer (pomeni kritiko vseh oblik normativnih spolnih usmerjenosti – kvir teorija poudarja raznolikost in nasprotuje gejevko -lezbičnemu gibanju, ki skuša homoseksualnost predstaviti enako “normalno” kot heteroseksualnost.)

Q – questioning (osebe, ki svoje spolne identitete/usmerjenosti (še) niso opredelile)

*Cisspolnost, cisspolna oseba, cis oseba
(angl. cisgender) predstavlja ujemanje spola, pripisanega ob rojstvu s spolno identiteto; oseba, ki ji je bil ob rojstvu pripisan spol, ki se ujema z njeno spolno identiteto. Latinska predpona cis- pomeni ‘na isti strani’ ali ‘na tej strani’. Cisspolnost je normativna in večinska spolna identiteta oseb in iz tega izhaja tudi njena družbena moč. Luki je bil ob rojstvu pripisan moški spol. Njegova spolna identiteta je moška, natančneje, Luka je cisspolni moški.

Celoten slovar izrazov najdeš na spletni strani društva TransAkcija – tukaj.

Kako lahko razumemo in spoštujemo raznolikost spolnih identitet in spolnih usmerjenosti?

S poznavanjem pomena kratice LGBTIQ+ in povezanimi izrazi se širi zavest o raznolikosti in vključenosti v naši družbi. Razumevanje teh izrazov nam lahko pomaga ustvariti bolj sprejemajoče okolje za vse ljudi, ne glede na njihovo spolno identiteto ali spolno usmerjenost.

Pomembno je tudi, da ne pozabimo, da vsako pripadnost skupini oziroma spolni identiteti določa oseba sama zase. Četudi se morda zdi, da nekdo sodi v definicijo določene skupine, identitete in/ali usmerjenosti, ni nujno, da se tako tudi sam_a identificira. Prav zato je pomembno, da se identitete in/ali usmerjenosti nikomur ne pripisuje, temveč se z osebami in o njih govori izključno z uporabo izrazov, ki jih osebe uporabljajo zase.