Mladinski sektor

Vključevanje mladih v življenje občine

18. 11. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

V okviru partnerstva Europe Goes Local, ki ga vodi NA MOVIT, so občine na tokratnem obisku v drugi občini spoznale dobro prakso MO Koper in Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper, v sklopu katerega deluje mladinski center – Center mladih Koper. Občine so se seznanile s participativnim proračunom Mestne Občine Koper, ki ga izvajajo že od leta 2019. Letošnja izvedba je že tretja zapovrstjo.

»Participtavini proračun je pomemben za občino, saj na takšen način občina izboljšuje javno življenje svojih občanov, gradi se lokalna skupnost, občinska uprava pa dobi vpogled v širše delovanje občine in potrebe občanov,«

je izpostavila svetovalka župana občine Koper, Vesna Pajić.

Pri participativnem proračun je pomembno, da deluje transparentno in da so občani aktivni soustvarjalci svojega življenja ter, da dobijo tisto, kar potrebujejo. V MO Koper imajo vzpostavljen sistem glasovanja o projektih na posebni aplikaciji, možno pa je tudi glasovanje z glasovnicami. V letošnjem letu predvidevajo, da bodo zaključili in izvedli približno 100 projektov, v naslednjem letu pa 34. Predstavnica MO Koper je izpostavila, da se je pokazalo, da je sprejetih prijav v primerjavi s prejšnjimi leti manj, vendar so prijavljeni projekti bolj kvalitetni. Zanimanje občanov je, saj glasovanje kaže na 12% udeležbo. Prav tako v občini niso pozabili na mlade. Spodbujajo jih, da prijavljajo projekte ter glasujejo o svojih predlogih. Podatki kažejo, da se je 20% mladih, starih manj kot 30 let udeležilo glasovanja.

Pri participativnem proračunu je najpomembnejša komunikacija in delo z občani, zato imajo v Kopru tudi informativne delavnice za pripravo projektov in projektno pisarno, ki nudi podporo in pomoč pri prijavi. V prihodnje si na občini prizadevajo, da bodo v sklopu participativnega proračuna podpirali ne le investicije manjše vrednosti, ampak tudi projekte z mehkimi vsebinami, kot so delavnice in dogodki.

Mladi in participativni proračun

V Centru mladih Koper se prav tako zavedajo pomena sooblikovanja programov mladinskega centra s strani mladih, zato so posebej za mlade v sodelovanju z občino pripravili Javni razpis za mlade, za soustvarjanje programa in izvajanje projektnih aktivnosti, ki jih izvajajo mladi ob podpri mladinskega centra.

»Gre za neke vrste participativni proračun za mlade, skozi katerega mladi pridobivajo izkušnje in se seznanjajo z občinskimi razpisi in pripravo projektov ter njihovo izvedbo,«

je povedla Jana Otočan, vodja Centra mladih Koper.

Pri tem je najbolj pomembno to, da v mladinskem centru mladim zaupajo in jih poslušajo, saj sami najbolj vedo kaj hočejo. Kot izhodišče za tovrstno razmišljanje je bil potreben preobrat v smeri, da so mladinski delavci vključili mlade, da povedo, kaj je tisto, kar potrebujejo zase in se pri tem še nekaj naučijo. V lanskem letu so za to namenili 20.000 eur, v letošnjem letu pa so sredstva ob podpori občine povečali na 30.000 eur. Razpis objavijo dvakrat na leto kar se je izkazalo za dobro potezo, saj s tem vključijo več mladih, dobijo pa raznolike projekte, ki jih izvajajo mladi.

Vključeni mladi se priučijo načrtovanja in izvajanja projekta ter finančnega vodenja. Za boljše razumevanje razpisa in pomena soudeležbe mladih pri participativnem proračunu znotraj mladinskega centra je pomembno, da se mladi udeležijo informativnega dneva in se seznanijo z razpisnimi pogoji ter celotnim razpisom. Udeležba na informativni delavnici je pogoj za pristop k prijavi aktivnosti.

Skozi program participativnega proračuna v MO Koper v sodelovanju z Zavodom za mladino, kulturo in turizem Koper nastajajo lepe zgodbe, skozi katere mladi pridobivajo izkušnje za naprej, se učijo na primerih dobre prakse in ustvarjajo priložnosti za zase in za svoje sovrstnike. Eden izmed trajnostnih projektov je tudi ureditev skate parka, ob katerem sedaj mladi redno organizirajo festivale in tekmovanja.

Občine na obisku

Občini, ki sta se obiska udeležili, sta pridobili koristne informacije s prve roke in primere dobrih praks, saj tudi sami podpirajo delovanje mladih v svoji občini in razvoj mladinskega dela. Ana Biser iz občine Dol pri Ljubljani je povedala, da se zavedajo pomena participacije mladih in da so v procesu vzpostavljanja participativnega proračuna za mlade, zato je bil ogled prakse zanjo dodatna spodbuda, da delajo v pravi smeri. Prav tako je Barbara Toman iz občine Jesenice izpostavila, da so aktivnosti Europe Goes Local zanjo zelo spodbudne, saj pridobi dodatna znanja in prakse za svoje delo na področju mladine tako iz tujine kot tudi iz slovenskega prostora.

Še več je takšnih zgodb v sklopu za mlade, ki smo jih spoznali skozi delitev dobrih praks mladinskih centrov in Mladinskih Svetov lokalnih skupnosti v občinah. Zato smo v letošnjem letu, v tretjem letu izvajanja obiskov občin v drugih občinah, Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije združili moči in izvedli daljše obiske, kjer občine tudi načrtujejo naslednje korake, kaj in kako izboljšati na področju mladine v lokalni skupnosti.