Mobilnost mladih

Vključujoča in opolnomočena mobilnost mladih

15. 3. 2024 avtor: Zavod Nefiks
grafika

Kot delavci v mladinskem sektorju in organizacije, aktivne na področju mladine, je naša misija ustvariti prostore, kjer se vsak mlad človek počuti cenjen, podprt in opolnomočen za uspeh. V središču naših prizadevanj je prizadevanje za spodbujanje pristne vključenosti, zlasti za tiste, ki se soočajo s pomembnimi ovirami.

Pred kratkim smo se na letnem srečanju Mednarodne mreže za vključevanje pod vodstvom Associazione Joint (ki je potekalo v Galbiateju v Italiji od 27. novembra do 1. decembra 2023) poglobili v to poslanstvo in izmenjali prakse, strategije, izzive in inovacije za krepitev projektov mobilnosti mladih. V procesu je sodelovalo 26 organizacij iz vse Evrope, ki so dejavne na področju mobilnosti mladih in si delijo željo po bolj vključujočem področju Erasmus+.

Danes z veseljem delimo z vami dva rezultata, ki sta rezultat tega skupnega procesa: vodnik za opredelitev zelo ranljivih mladih (ZRM) in zbirko najboljših praks za vključitev v projekte Erasmus+.

Vodnik za opredelitev zelo ranljivih mladostnikov

Leta 2022 je mreža skozi dolg proces raziskovanja in razprave spoznala potrebo po razvoju dodatne definicije za kategorizacijo tistih mladih, ki se spopadajo z ovirami in imajo posebne potrebe, ki presegajo definicijo »mladi z manj priložnostmi«, kot je opredeljeno v strategiji Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote za vključevanje in raznolikost, da bi zagovarjali posebne politike in podporne mehanizme za ta cilj.

Zato smo med letnim srečanjem mreže leta 2022 izdali naslednjo definicijo za zelo ranljive mlade: Zelo ranljiva mlada oseba je oseba, ki živi v položaju ranljivosti in se sooča s prekrivanjem potencialnih dejavnikov izključevanja, od katerih je vsaj eden dolgotrajno ali trajno stanje. Njihovo sodelovanje v dejavnostih mobilnosti pomeni potrebo po dolgoročnem sistemu strukturne podpore, ki ga morajo vzpostaviti vsi partnerji v projektu in spodbujati nacionalne agencije in evropski deležniki.

Ta vodnik za opredelitev prinaša 7 praktičnih primerov iz prakse, ki identificirajo glavne izzive in koristi, ki bi lahko izhajali iz vključevanja ciljnih skupin, opisanih v publikaciji. Želi biti orodje za organizacije in delavce v mladinskem sektorju, da bi postali bolj osveščeni o položaju ZRM in zagovarjali na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni za povečanje priložnosti za sodelovanje te ciljne skupine.

13 dobrih praks za izboljšanje vključevanja ZRM v izmenjave mladih v programu Erasmus+

Vključevanje zelo ranljivih mladih v projekte mobilnosti mladih ponuja transformativne izkušnje, vendar predstavlja tudi edinstvene izzive pri zagotavljanju sodelovanja in dobrega počutja vsakega mladega človeka. Zato smo se znotraj mreže odločili oblikovati idealno pot vključevanja, z zbiranjem najboljših praks članov mreže v različnih fazah projekta Erasmus+. Izbrali smo 13 praks, ki so razdeljene v 5 faz: zaposlovanje in selekcija, priprava, izvedba, nadaljevanje, lokalno in mednarodno mreženje.

Ta publikacija želi organizacijam in mladinskim delavcem ponuditi praktične in ponovljive primere praks za boljše vključevanje in opolnomočenje mladih, ki se soočajo z ovirami. V zbirki boste našli tudi kontakte organizacij, ki so sodelovale, če potrebujete dodatne informacije.

Kaj sledi?

Kot mladinski delavci igramo ključno vlogo pri zavzemanju za vključenost in opolnomočenje mladih v naših skupnostih. Spoznanja in viri, zbrani v teh dveh publikacijah, nam ponujajo priložnost za spodbujanje pozitivnih sprememb v naših projektih mobilnosti mladih. Tukaj je nekaj načinov za začetek:

  1. Sprejmite najboljše prakse: vključite strategije, opisane v naši zbirki dobrih praks, v svoje projekte. Ali gre za spodbujanje raznolikosti pri izboru udeležencev ali izvajanje inkluzivnih komunikacijskih strategij, vsak korak prispeva k ustvarjanju bolj vključujočih izkušenj.
  2. Zagovarjanje za ZRM: Seznanite se z definicijo zelo ranljivih mladih oseb in zagovarjajte njeno sprejetje v politikah in praksah vaše organizacije. S prepoznavanjem edinstvenih potreb ZRM lahko zagotovimo, da nobena mlada oseba ne bo zapostavljena v naših pobudah za mobilnost mladih.
  3. Sodelujte in delite: sodelujte s drugimi mladinskimi delavci, organizacijami in zainteresiranimi stranmi za izmenjavo idej in izkušenj. S sodelovanjem in izmenjavo najboljših praks lahko povečamo svoj vpliv in ustvarimo podporno mrežo, zavezano vključujoči mobilnosti mladih.