Zaposlovanje

Vključujoče mladinske organizacije za kvalitetno mladinsko delo

12. 12. 2019 avtor: Uredništvo

V Ljubljani je v organizaciji Urada RS za mladino (URSM) in v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije (MSS) 20. novembra potekal Nacionalni posvet mladinskega sektorja. Tema letošnjega posveta je bila, tako kot lani, kakovost v mladinskem delu. Z namenom informiranja in raziskave različnih vidikov kakovosti so potekale tematske delavnice, in sicer so bile izvedene 4 delavnice, med njimi tudi delavnica Društva Parada ponosa z naslovom Vključujoče mladinske organizacije – inkluzivnost za kvalitetno mladinsko delo. 

Delavnica, organizirana v obliki odprtega prostora, je s pomočjo participatornih metod udeleženke_ce spodbujala pri odkrivanju, reflektiranju in deljenju izzivov pri vključevanju različnih marginaliziranih skupin v vse ravni delovanja.

Prvi del je bil namenjen raziskovanju koncepta vključujoče mladinske organizacije. V manjših skupinah so udeleženke_ci govorile_i o tem kaj jim pomeni vključujočnost/inkluzivnost pri mladinskem delu, kakšen je slovenski kontekst in na kakšen način je tema vključujočnosti naslovljena v mladinskem sektorju. Preko individualnega razmisleka, refleksije našega delovanja v mladinskih društvih, organizacijah in centrih ter razprave o širšem polju mladinske dela smo prišle_i do zaključkov, da v Sloveniji nimamo sistemsko urejenega pristopa ter da obstaja velika potreba po strukturnem in celovitem pristopu glede vključevanja mladih iz marginaliziranih skupin v mladinskem sektorju.

Kot primera dobre prakse sta bila predstavljena finski in irski model strukturno urejenega pristopa vključujočnosti in vključujočih organizacij. Prav tako je bil predstavljen tudi osnutek enega od orodij za samoevalvacijo delovanja organizacij za področju vključevanja in nediskriminacije, ki ga Društvo Parada ponosa, skupaj s parnerskima organizacijama iz Finske, The Peace Education Institute (RKI) in Irske, National Youth Council of Ireland (NYCI), razvija v okviru projekta Transformacija sovražnega govora v mladinskem okolju (program Erasmus+ Mladi v Akciji).

V drugem delu so se udeleženke_ci pobliže spoznale_i z nastajajočim orodjem, priročnikom, in na podlagi konkretnih predstavljenih vključujočih praks raziskovale_i kako lahko le-te implementirajo na različnih nivojih – na organizacijskem, na področju dela s prostovoljkami_ci, na nivoju kadrov, komuniciranja z javnostmi, zagovorništva, ter pri neposrednem delu z mladimi. Delavnica se je zaključila z razmislekom zakaj je pomembno delovati vključujoče in kako to pripomore k bolj kakovostnem delu v naših orgnizacijah.

Posvet je vseboval tudi podelitev certifikatov NPK (Nacionalna poklicna kvalifikacija Mladinski delavec/delavka) ter podelitev državnih priznanj v mladinskem sektorju za leto 2018. Med drugim je NPK certifikat prejela tudi predsednica Društva Parada ponosa Simona Muršec.

Vir in foto: Društvo Parada ponosa