Mladinska politika

Vlada sprejela izvedbeni načrt Nacionalnega programa za mladino

4. 9. 2020 avtor: Uredništvo

Vlada je sprejela izvedbeni načrt za leti 2020 in 2021 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022. Pripravljen je bil v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in vključuje ukrepe s področij izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, stanovanjske politike, zdravja in mladinskega sektorja.

Kaj je Nacionalni program za mladino?

Nacionalni progam za mladino je temeljni programski dokument, ki v skladu z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju opredeljuje prednostne naloge in ukrepe, ki so v javnem interesu v mladinskem sektorju. Za uresničevanje nacionalnega programa za mladino so odgovorna pristojna ministrstva, vlada pa sprejme izvedbeni načrt v skladu s sprejetim državnim proračunom.

Kaj zajema načrt?

Izvedbeni načrt je sestavljen iz ukrepov, katerih financiranje in izvajanje je mogoče urediti znotraj proračuna 2020 in 2021, v okviru evropskih strukturnih sredstev iz finančne perspektive 2014-2020 ter sistemskih ukrepov, ki ne predstavljajo nujno tudi finančnih posledic (npr. sprememba ali priprava predpisov, umestitev novih tem v politični diskurz itd.). Dodatno so v zaključku navedeni tudi ukrepi, ki se financirajo iz programa Erasmus+.

Vsi cilji in prioritetna podpodročja nimajo ukrepov v sprejetem izvedbenem načrtu, saj bodisi teh ministrstva ne načrtujejo v letih 2020 in 2021 ali pa zanje ni mogoče zagotoviti ustreznega financiranja.

Vir: Urad RS za Mladino