Angažiraj se / Stanovanja

Vodič po študentskih domovih – vpis in podaljšanje

5. 8. 2019 avtor: Uredništvo

Meseca avgusta se iztekajo roki za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019. Študentski domovi so namenjeni bivanju študentom, ki se izobražujejo v univerzitetnih in visokošolskih študijskih programih ter so zaradi študija na oddaljeni fakulteti oziroma visoki šoli primorani bivati izven domačega okolja in ki izpolnjujejo določene pogoje.

Splošni pogoji za sprejem v študentski dom:

Izjemoma se lahko subvencija dodeli tudi za študenta, katerega stalno prebivališče je od kraja študija oddaljeno manj kot 25 km, če ima do najbližjega postajališča javnega prevoznega sredstva najmanj 4 km ali če živi v posebno težkih socialnih ali zdravstvenih razmerah.

Kaj je na voljo:

Vsak študent lahko živi v študentskem ali dijaškem domu oziroma prejema subvencijo za sobo pri zasebniku toliko let, kot traja študijski program, po katerem se izobražuje. Če tekom študija študent zamenja študijski program, se upošteva trajanje novega študijskega programa, a se odštejejo pretekla že koriščena leta. Študentje so v primeru izjemnih okoliščinah lahko upravičeni do podaljšanja bivanja oziroma koriščenja subvencije, za kar morajo vložiti prošnjo za podaljšanje z ustreznimi dokazili.

Prosta mesta in razpisi

Vsi podatki o prostih mestih v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih ter vse informacije o sprejemu, oddaji prošenj in rokih za visokošolska središča v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Kranju so objavljeni v Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih, ki ga v začetku julija za prihajajoče študijsko leto izdajo skupaj študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru, Kranju in Kopru.

Pisarne za študentske domove lahko objavijo tudi dodatne razpise za sprejem študentov v študentske domove. Dodatni razpisi so objavljeni na spletnih straneh študentskih domov.

Roki in način oddaje prošenj za sprejem in podaljšanje bivanja

Vsi, ki v preteklem študijskem letu niso bivali v študentskem domu ali pri zasebniku, oddajo prošnjo za sprejem. Tisti, ki so bivali ali v študentskem domu ali pri zasebniku, pa prošnjo za podaljšanje bivanja

Rok za oddajo obeh prošenj je 16. avgust 2019, vsak študent lahko odda samo eno prošnjo za posamezno študijsko leto. 

Prošnjo se izpolni preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Z digitalnim potrdilom se jo lahko odda elektronsko, drugače pa jo je potrebno poslati pristojni pisarni za študentske domove po pošti ali vročiti osebno.

K prošnji je potrebno priložiti vse potrebna dokazila, ki so navedena v razpisu in ki jih pisarna za študentske domove ne pridobi sama.

Pri prošnji za sprejem je potrebno obvezno predložiti:

Pri prošnji za podaljšanje bivanje pa:

Obdelava prošenj in vselitev

Pisarne za študentske domove bodo do 16. septembra 2019 na spletnem portalu eVŠ objavile prednostno listo ob upoštevanju splošnih pogojev iz 12. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov in meril iz 13. do 18. člena tega pravilnika, razen statusa študenta; študente, ki so poslali prošnjo za sprejem pa pisarne za študentske domove razvrstijo ločeno glede na spol na prednostna seznama po točkovalnem sistemu, ki je določen s pravilnikom o subvencioniranem bivanju študentov. Za posamezno postavko se določi število točk, nato pa se dobljene točke sešteje. Prednostni seznami so objavljeni na spletnih straneh študentskih domov po 16. septembru in se osvežujejo. Obenem vsakemu študentu pošljejo sklep o izpolnjevanju pogojev za bivanje in doseženo število točk.

Študente, za katere v navedenem roku ne bo mogoče ugotoviti izpolnjevanja meril iz 13. člena navedenega pravilnika, bodo pisarne za študentske domove uvrščale na prednostno listo od petega dne po objavi rezultatov jesenskega roka splošne mature (17. september 2019) do 31. oktobra 2019.

Študenti, ki se ne bodo uspeli vpisati do 30. septembra 2019 ali se bodo vpisali na drug visokošolski zavod, kot so ga navedli v prošnji za sprejem ali v prošnji za podaljšanje bivanja, so dolžni o tem pisno obvestiti pristojno pisarno za študentske domove najkasneje do 10. oktobra 2019.

Študenti s prednostnega seznama se vseljujejo po vrsti glede na proste kapacitete. Ko študent pride na vrsto za vselitev prejme od pisarne za študentske domove obvestilo o napotitvi na vselitev in navodila o postopku vslitve. Za podpis nastanitvene pogodbe in vselitev ima časa tri dni od prejema obvestila. Če tega ne stori, izgubi pravico bivanja.

Študenti, ki podaljšujejo bivanje, bodo o tem, ali izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje v javnem ali zasebnem študentskem domu, dijaškem domu ali pri zasebniku, obveščeni po pošti na naslov stalnega prebivališča predvidoma po 16. oktobru 2019. Nato se mora študent v treh dneh od prejetja vloge zglasiti v pisarni za študentske zadeve in podpisati aneks k nastanitveni pogodbi.

Seznam vseh študentskih domov po Sloveniji najdeš tukaj.

Na pogosta vprašanja najdeš odgovore tukaj.

Vir: MIZŠ, Študentski.net