Okolje in trajnost

Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj podjetja

8. 5. 2020 avtor: Uredništvo

Inštitut za razvoj družbene odgovornosti – IRDO vabi mlade, ki želite pridobiti Certifikat Vodja za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter tako izboljšati svoje kompetence za obstoječe ali prihodnje delovno mesto.

Usposabljanja bodo potekala preko aplikacije Zoom, na voljo so termini 18., 22. in 25. maj 2020 s podelitvijo 29.5.2020. Za pridobitev certifikata je potrebna udeležba na vsaj dveh online seminarjih, opravljanje praktičnih nalog  ter dodatno opravljanje pisnega izpita (elektronsko) ob zaključku izobraževanja. Za mlade od 18. do 29. let brez zaposlitve je udeležba brezplačna. 

Vse informacije in prijava tukaj.

Vsebina seminarjev:

Kompetence, ki jih boste pridobili:

Zakaj družbena odgovornost in trajnostni razvoj?

Družbena odgovornost podjetij (DOP) prinaša konkurenčno prednost in pomeni, da se morajo podjetja zavedati svojih vplivov na skupnost in okolje ter o tem poročati, ne samo z ekonomskimi, ampak tudi z okoljskimi in družbenimi kazalci. Z letom 2017 morajo velika podjetja v EU, tudi v Sloveniji, v svojih letnih poročilih poročati še o nefinančnih vidikih poslovanja. 

Družbena odgovornost je orodje za dosego trajnostnega razvoja v skladu s Cilji trajnostnega razvoja do leta 2030, ki jih je že leta 2015 zapisala Organizacija Združenih narodov  v svoji Agendi 2030 za trajnostni razvoj. Leta 2011 je Evropska komisija sprejela obnovljeno strategijo na področju DOP, ki jo je marca 2019 še nadgradila z novimi delovnimi aktivnostmi.

Vir in foto: IRDO