Mladinski sektor

Volitve Mreže MaMa – poziv za kandidaturo za Svet MaMa

2. 11. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Mreža MaMa vse zainteresirane vabi h kandidaturi za Svet MaMa, saj trenutnim članom Sveta MaMa marca 2023 poteče 4 letni mandat.

Kandidate in kandidatke za člane v Svet MaMa zbirajo do 2. 12. 2012, do 10. ure (velja poštni žig na 1.12.2022 ali poslano po mailu na dan, 2.12. 2012, do 10. ure).

H kandidaturi vabijo vse, ki imate najmanj 3 leta izkušenj na področju delovanja mladine in mladinskih centrov. Mreža MaMa je nevladna organizacija, ki združuje 55 mladinskih centrov po vsej Sloveniji in skrbi za zastopanje interesov mladinskih centrov in jih podpira pri njihovem delovanju ter skrbi za njihovo kakovostno delovanje in izvajanje mladinskega dela.

Na Zboru Kluba MaMa, ki bo potekal 15. 12. 2022, bodo članice Mreže MaMa oblikovale mnenje o kandidatih in kandidatkah za Svet MaMa za obdobje 4 let. Sedem članski Svet MaMa bosta izvolila ustanovitelja Mreže MaMa ŠKUC in Lokal Patriot.

Celoten poziv za predlaganje predstavnikov v svet Zavoda Mladinska Mreža MaMa lahko najdete tukaj.

Pri kandidaturi ne pozabite izpolniti kandidacijskega obrazca. Dosegljiv je v word in pdf obliki.

Dodatne informacije: info@mreza-mama.si
Maja Hostnik
Direktorica Mreža MaMa