Mladinski sektor

Volitve nadomestnega člana-članice mladinskega centra v Svet Vlade RS za mladino

29. 3. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa

Na podlagi četrte točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino in v skladu s pozivom Urada Republike Slovenije za mladino Zavodu Mladinska mreža MaMa z dne 27. 3. 2023 za izvedbo postopka izbire predstavnika iz sedme alineje točke Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade RS za mladino, razpisujemo

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA NADOMESTNO-EGA ČLAN-ICO/A SVETA VLADE RS ZA MLADINO.

Zavod Mladinska mreža MaMa poziva mladinske centre naj podajo predloge kandidatov-kandidatk za imenovanje člana Sveta Vlade RS za mladino, najkasneje do SREDE, 12. 4. 2022 (do vključno 12.4.2023 prispelo po navadni pošti ali po elektronski pošti).

Poziv se nahaja tukaj:

KANDIDACIJSKI POSTOPEK ZA ČLAN-ICO-A SVETA VLADE RS ZA MLADINO-29-3-2023 (1)

Dodatna pojasnila glede postopka so na voljo zgolj preko elektronske pošte info@mreza-mama.si.