Angažiraj se / Izobraževanje

Vpis v srednje šole – podatki o prijavah in prostih mestih

27. 5. 2019 avtor: Uredništvo

V srednje šole za šolsko leto 2019/2020 se je na 22.796 razpisanih mest prijavilo 18.811 kandidatov. 

Do 23. aprila 2019, ko je bil končan rok za prenos prijav, je v prenosnem roku svojo prijavo preneslo 925 kandidatov. Vpis bo omejen na 43 javnih šolah in 1 zasebni šoli.

V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 484 kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3.732 kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 7.974 kandidatov in v programe gimnazij 6.621 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5.386, od tega za programe zasebnih šol 418 kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1.235 kandidatov.    

Iz podatkov je razvidno, da je letos v primerjavi z lanskim letom v skoraj vseh vrstah programov več prijavljenih, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija kot lani. Letos namreč zaključuje osnovno šolo 17.684 devetošolcev, kar je 599 kandidatov več kot lani. Za vpis v srednjo šolo za naslednje šolsko leto je sicer prijavljenih več kandidatov, kot je devetošolcev, ki letos zaključujejo osnovno šolo, saj so se na razpisana mesta prijavili tudi kandidati, ki so zaključili samo osnovnošolsko obveznost in vsaj sedem razredov, kar je zadosten pogoj za vpis v programe nižjega poklicnega izobraževanja, dijaki, ki se z naslednjim šolskim letom ponovno vpisujejo v začetni letnik, vendar v drug izobraževalni program (dijaki preusmerjenci), dijaki, ki niso bili uspešni v prvotno izbranem programu, nekaj pa je tudi prijavljenih kandidatov, ki osnovno šolo v tem šolskem letu zaključujejo v tujini.

V naslednjem šolskem letu širijo mrežo programov srednjega poklicnega izobraževanja. V vajeniški obliki se bo v naslednjem šolskem letu možno izobraževati v 12 izobraževalnih programih. Trenutno je na teh programih v vajeniški obliki izobraževanja skupno prijavljenih 80 kandidatov.

Prvotno število razpisanih mest se bistveno ni spremenilo, za novince je še vedno na voljo 4.277 prostih mest, in sicer v programih nižjega poklicnega izobraževanja še 220, v programih srednjega poklicnega izobraževanja še 2.437, v programih srednjega strokovnega izobraževanja še 1.227, v programih gimnazij pa še 393 mest, od tega v splošnih gimnazijah 266 mest, v programih strokovnih gimnazij pa 127 mest.

Stanje prijav lahko spremljate na tej povezavi, današnje stanje prijav pa lahko preverite tukaj!

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport