Izobraževanje

Vpis v srednje šole v šolskem letu 2020/2021

1. 7. 2020 avtor: Uredništvo

V uredništvo mlad.si smo prejeli od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport podatke o prijavah in prostih mestih pri vpisu v srednje šole v prihajajočem šolskem letu 2020/2021. Do 16. aprila 2020, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole prijavilo 19.262 kandidatov (lani 18.811).

Letos je torej v primerjavi z lanskim letom v skoraj vseh vrstah programov več prijavljenih, izjema je srednje poklicno izobraževanje, kar je verjetno posledica dejstva, da se prihodnje šolsko leto v srednje šole vpisuje večja generacija, kot lani. Letos namreč zaključuje osnovno šolo 18.053 devetošolcev, kar je 369 kandidatov več kot lani. Na podlagi prijav letošnjih novincev lahko rečemo, da se jih je več  prijavilo v gimnazijske programe in programe srednjega strokovnega izobraževanja. V programe srednjega poklicnega izobraževanja pa enako, kot lani.

Na področju srednjega strokovnega izobraževanja je letos zaznati izrazit velik upad zanimanja za področje gastronomije, več zanimanja pa za vpis v program Ekonomski tehnik, sicer v slednjega bolj v večjih središčih.

Med srednje strokovnimi programi so tako kot lani in leta doslej s prijavami najbolj napolnjeni programi Kozmetični tehnik, Ekonomski tehnik, Medijski tehnik, Tehnik oblikovanja, Predšolska vzgoja, Veterinarski tehnik, Tehnik računalništva, Tehnik mehatronike, Farmacevtski tehnik, Kemijski tehnik in Zdravstvena nega, predvsem v večjih središčih.

Med srednje poklicnimi programi pa je tako kot doslej največ zanimanja med kandidati za programe Frizer, Avtoserviser, Mehatronik operater, Računalnikar, Elektrikar, Oblikovalec kovin – orodjar, tudi Mizar, in Slaščičar.

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo omejen na 43 javnih šolah (lani 44). V programih z omejitvijo vpisa so največji presežki v programih Gimnazija in športnih oddelkih Gimnazije,med programi srednjega poklicnega izobraževanja v programih Frizer in Računalnikar, med programi srednjega strokovnega izobraževanja pa kot vsako leto v programih Kozmetični tehnik, Predšolska vzgoja, Medijski tehnik, Ekonomski tehnik, Farmacevtski tehnik, Tehnik oblikovanja in Veterinarski tehnik.

Za dodatne statistične informacije glede vpisa 2020/2021 kliknite tukaj.

 Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Foto: picsbay