Aktivno državljanstvo / Vključenost

“Vsako solidarno dejanje pusti sled”

11. 6. 2019 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih

Pretekli petek je v Ljubljani potekal dogodek Skupaj o solidarnosti, ki predstavlja zaključek projekta Dajmo solidarnosti zagon, ki ga je v okviru evropskega programa Evropska solidarnostna enota izvajal MOVIT, Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota (MOVIT).

Dogodek je bil namenjen vzpostavljanju medsektorskega sodelovanja na področju solidarnosti.

Projekt Dajmo solidarnosti zagon so v MOVIT-u organizirali z namenom spodbujanja razprav o solidarnosti v Sloveniji in iskanjem različnih predlogov, kako jo je možno, predvsem s sodelovanjem med različnimi akterji na lokalni in nacionalni ravni, krepiti. Med marcem in majem je MOVIT, v sodelovanju z regionalnimi partnerji, izvedel 12 regijskih dogodkov Sloveniji, na katerih je sodelovalo skoraj 700 mladih in predstavnikov različnih organizacij.

Kot so po dogodku zapisali na svoji spletni strani, krepitev solidarnosti v družbi ne more biti naloga zgolj ene družbene skupine, nekaj organizacij ali institucij. Ključno je sodelovanje različnih sektorjev, zato so se Zavodu MOVIT pri organizaciji dogodka Skupaj o solidarnosti pridružili tudi CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa, Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Urad Republike Slovenije za mladino. 

V uvodnem delu sta udeležence v imenu organizatorjev nagovorila direktorica Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUSAlenka Flander. “Spremeni sebe in spremeni svet, je ključni element solidarnosti,” je poudarila Flandrova in opozorila, da se solidarnost, empatija in pomoč začnejo zelo zgodaj, že vrtcu.

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo je izpostavil, da se mora novim okoliščinam, v katerih delujemo kot družba, prilagajati tudi koncept solidarnosti. Nacionalne skupnosti po njegovih besedah niso več okolja skupne usode, ampak je usoda postala globalna: “Solidarnost mora zato seči preko meja, vse do prihodnjih generacij, ki bodo prišle za nami.” Pikalo je poudaril pomen Evropske solidarnostne enote, ki je po njegovih besedah transnacionalni odgovor na vprašanje solidarnosti v sodobnem času, ki širi miselni koncept solidarnosti. Dejal je, da EU ni zgolj globalni akter na področju solidarnosti, temveč tudi globalni premišljevalec. Dodal je, da je solidarnost dolžnost do drugih in ne sme biti zgolj pomoč za preživetje.

Vodja predstavništva Evropske komisije Zoran Stančič, je povedal, da Evropska unija s svojimi programi in politikami prispeva največ za oblikovanje bolj solidarne družbe, tako znotraj Unije (preko kohezijskih sredstev, čezmejno pomoč, Evropsko solidarnostno enoto), kot tudi na globalni ravni (EU prispeva 70% vseh sredstev za razvojno pomoč državam v razvoju).

Direktor MOVIT-a, Uroš Skrinar, se je zavzel za čim več medsektorskih projektov, ki bodo prispevali k sistemskim spremembam v odnosu do solidarnosti in poudaril, da so regionalni dogodki projekta Dajmo solidarnosti zagon pokazali, da imajo mladi močan čut za solidarno delovanje in željo po tem, da tudi sami prispevajo več. Izkazalo pa se je tudi, da velikokrat za to nimajo prave priložnosti, saj se o tem v naših družbi, po njihovem mnenju, premalo pogovarjamo in jo spodbujamo.

Uvodnim nagovorom in zgodbam navdiha, ki so jih predstavili izjemni posamezniki (dr. Anica Mikuš Kos, Andraž Rožman, Petra Grainer, Domen Torkar, Nastija Fijolič, Simona Paulič Diesel, Draga Kosič Petrović in Popal Zai), je sledila razprava in oblikovanje zaključkov, kako lahko z medsebojnim sodelovanjem različnih institucij in področij ustvarimo bolj solidarno družbo.  

Kot ključno sporočilo se je izluščila misel, da je potrebno preiti od besed k dejanjem. Ni pomembno ali gre za velike ali male korake. Vsako solidarno dejanje namreč pusti sled, zato je pomembno da je naše okolje takšno, ki uči o pomenu solidarnosti, ter podpira in spodbuja vse, ki solidarno delujejo, kot to počne Evropska solidarnostna enota.