Neformalno izobraževanje

Wood Badge vikend: most, ki povezuje taborniške vodje

28. 6. 2024 avtor: Zveza tabornikov Slovenije
taborniki

Taborniki delujemo v rodovih, taborniških društvih, ki so samostojne enote. Rodove vodimo odrasli prostovoljci. Drugi nivo taborniškega izobraževanja je namenjen pridobivanju znanj in kompetenc, potrebnih za načrtovanje in vodenje dejavnosti.

Poleg načrtovanja in vodenja programa za mlade vključuje to izobraževanje tudi poudarek na vodenju ljudi in organizacijskih enot v rodu ali širše ter poglobljeno samorefleksijo preteklega življenja, raziskovanje osebnih vrednot in iskanje osebnega poslanstva. Ta tečaj imenujemo Wood Badge in je mednarodno priznano izobraževanje za vodje s strani Svetovne skavtske organizacije (WOSM).

Tečaj Woodbadge ni podoben nobenemu drugemu usposabljanju za vodje, ki sem se ga kdaj udeležil. Veliko bolj se osredotoča na pomen introspekcije in refleksije v taborništvu za razliko od klasičnega pristopa, ki samo posreduje informacije in znanje o orodjih in metodah. Tečaj me je izzval na drugačen način, kot sem ga pričakoval.

Hjálmar, Islandija

Poletni teden Wood Badge tečaja se ne zaključi z zadnjim dnem v Bohinju, temveč se nadaljuje približno pol leta zatem na Wood Badge vikendu. Tečaj je razdeljen na dva dela z namenom, da udeleženci pridobljeno znanje tekom tekočega taborniškega leta tudi aktivno preizkusijo, pridobijo lastne izkušnje z vodenjem in načrtovanjem programa ter se tudi osebnostno razvijejo. V vmesnem času določena znanja zbledijo, na vikendu pa udeleženci ponovno uvidijo nekatera spoznanja tudi z druge perspektive.

Vikend je namenjen vrednotenju in refleksiji novih izkušenj ter poglabljanju že pridobljenega znanja. Del časa je namenjen vpogledu v napredek osebnega projekta, ki je njihov največji učni primer v sklopu tečaja. Z njim udeleženci zaključijo Wood Badge tečaj. Večji del vikenda je namenjen pridobivanju in poglabljanju znanj s področja projektnega načrtovanja, delu z odraslimi prostovoljci v organizaciji, delu v rodu, reflektiranju obstoječih praks in vrednotenju vloge vodje, s katero se večina udeležencev na neki točki srečuje in jo tudi aktivno opravlja. Na posameznih modulih so se tako udeleženci posvetili različnim vsebinam.

Wood Badge tečaj je bila ena izmed tistih novih izkušenj, ki je bila – čeprav sem že dolgo pri tabornikih – res nekaj posebnega. Zelo pozitivno so me presenetile vsebine modula Management, ki so se mi zdele v dobri meri uporabne tudi za “izventaborniško” življenje. Celotno izkušnjo je super povezal follow-up vikend, kjer smo se zopet videli s super družbo in mentorji ter podelili svoje izkušnje glede vodenja, pridobljene v vmesnem času.

Nejc Peciga, Slovenija
taborniki

Modul program

Na poletnem delu Wood Badge tečaja so se tečajniki na modulu Program preizkusili predvsem v vlogi vodje ter načrtovalcev programa. Po tečaju so pridobljeno znanje preizkusili v svojih ekipah in ga z izkušnjami nadgradili. Ob delu so naleteli na nove izzive in vprašanja, tako o njihovem delu kot o vlogi v organizaciji.

Čas na vikendu smo tako namenili pregledu njihovih izkušenj in spoznanj v vlogi vodje ter nadgrajevali veščine komunikacije, organiziranosti in učinkovitosti. Za boljše delo s posamezniki v ekipi so se udeleženci spoznali z življenjskim ciklom prostovoljca ter pregledali orodja, ki jih imamo v ZTS na voljo za načrtovanje programa. Spoznali so se tudi z Vizijo taborništva ter novim dokumentom Varni smo in preizkusili, kako jih lahko uporabimo pri tem, da taborništvo že z majhnimi koraki še izboljšamo.

Modul management

Na Wood Badge vikendu smo pri modulu Management udeležencem predvsem želeli zagotoviti prostor za refleksijo svojih dosedanjih izkušenj vodenja in jih opolnomočiti z dodatnimi praktičnimi vsebinami. Delili so svoje (ne)pričakovane izkušnje na področju dela s prostovoljci, slišali nekaj o pravni odgovornosti in delu s financami, razmislili o učinkovitem vodenju sestankov in lastnem upravljanju časa ter celo zaigrali sodišče, ki je odločalo, ali naj taborniške poroke ostanejo del taborniškega programa ali ne (odločilo je, da ostanejo). Seveda ni manjkalo časa za druženje, da smo lahko nadoknadili vse, kar se nam je dogajalo v pretekli polovici leta.

Mednarodni Wood Badge tečaj

Mednarodni Wood Badge tečaj pod okriljem ZTS izvajamo že 3. leto zapored. Je odlična priložnost za izkušnjo z mednarodno dimenzijo na domačih tleh – na lanskem tečaju je sodelovalo okoli 25 skavtov in tabornikov iz štirih držav – iz Črne Gore, Islandije, Srbije in Slovenije. Tekom vikenda smo se tokrat poglobili v vodenje projektov, razvoj odraslih prostovoljcev, raziskovali smo vodenje in management ter izvedeli nekaj o zgodovini Wood Badge tečaja.

Del vikenda smo namenili delavnici I am leaving with …, kjer so udeleženci pogledali na celoten tečaj in ozavestili, kaj so se pravzaprav v preteklem letu naučili. Takšne stvari lažje razumeš, ko mine nekaj časa in lahko na preteklo izkušnjo pogledaš iz razdalje. Tečaj smo zaključili z aktivnostjo, kjer so lahko udeleženci podrobno izprašali mentorsko ekipo o različnih stvareh.

Woodbadge je izjemno izobraževanje, ki ponuja poglobljeno razumevanje vodenja in sodelovanja, z obsežnimi dejavnostmi in delavnicami. Woodbadge udeležencem zagotavlja okolje z možnostmi za dosežke, osebno rast in tovarištvo med udeleženci. To je bila zame res vznemirljiva in izpolnjujoča izkušnja! Toplo jo priporočam, saj omogoča posamezniku razvoj neprecenljivih veščin, ki jih uporablja ne samo za vodenje tabornikov, ampak tudi za različne vidike vsakdanjega življenja. 

Bogdan Bigović, Savez izviđača Crne Gore
taborniki

Čemu na Wood Badge?

Follow-up vikend ni le nadaljevanje izobraževalnega procesa, ampak tudi priložnost za utrjevanje vezi, izmenjavo novih idej in nadgradnjo pridobljenega znanja. Učenje in rast se ne končata s koncem tečaja, temveč se nadaljujeta skozi nadaljnje prostovoljsko delo. Takšna srečanja so kot mostovi, ki povezujejo taborniške vodje, in kot luči, ki osvetljujejo pot napredka in razvoja v taborniški skupnosti.

Takšna srečanja so kot mostovi, ki povezujejo taborniške vodje, in kot luči, ki osvetljujejo pot napredka in razvoja v taborniški skupnosti.

Za vsakega udeleženca je takšno izobraževanje nepozabna dogodivščina. Poleg vsega znanja, ki ga pridobijo na takem izobraževanju, gredo udeleženci domov tudi z novimi prijateljstvi iz drugih delov Slovenije in morda celo Evrope. Takšna prijateljstva lahko trajajo vse življenje in omogočajo vse vrste sodelovanj in skupnega dela, izmenjavo mnenj, potovanja in še kaj.

Za taborniško gibanje je izredno pomembno, da se prostovoljci usposabljajo, izobražujejo in čim več izkusijo – na različnih vrstah izobraževanj, tako doma kot v tujini. To bogati rodove in lokalne skupnosti, v katerih prostovoljci delujejo, ter preprečuje stagnacijo, posledično pa vpliva tudi na celotno organizacijo in jo krepi. Zato bi moral za taborniške rodove biti izziv pošiljati svoje člane na tovrstna izobraževanja in v svet (ne samo na WB, ampak tudi na specialistične in druge tečaje, vodniške tečaje, modularna izobraževanja, območne in državne akcije, mednarodne tabore itn.).

Kot otrok nikoli nisem želala biti vodja skupine, bodisi pri tabornikih ali v šoli. Kljub temu sem na tekmovanjih vedno nekako pristala na sestanku za vodje ekip, pod stresom, da bom pozabila, kdaj se nam začne vrisovanje. Skozi leta mi je vloga vodje postala bolj prijazna, zato sem se odločila za Wood Badge tečaj. Modul Management mi je pomagal razumeti, kaj vodja sploh je in kako jaz postanem boljša vodja. Najpomembnejša stvar, ki sem jo s tečaja odnesla, je, da ni treba vsega v prvo narediti popolno, pomembno je samo, da se poskušam izboljšati. To sem še enkrat potrdila na Wood Badge vikendu, kjer smo se z mentorji pogovarjali o polovici leta izkušenj, problemov in idej ter skupaj začeli iskati rešitve. Lepo je bilo videti prijatelje s tečaja in skupaj z njimi malo pojamrati.

Živa Jančar Bauman, Slovenija

*Projekt 2022-3-SI02-KA153-YOU-000098589 – Mednarodni Wood Badge tečaj – Bohinj 2023 (International Wood Badge course – Bohinj 2023) je financiran s strani Erasmus+ Mladina – področje mobilnost mladinskih delavcev. Izveden je bil s skavtskimi partnerskimi organizacijami iz Črne Gore, Srbije in Islandije. Zahvaljujemo se nacionalni agenciji v programih Evropske unije na področju mladih in Zavodu za razvoj mobilnosti mladih MOVIT za podporo pri izvajanju projekta.