Aktivno državljanstvo

“YouPart” – participacija mladih za svetlejšo prihodnost Evropske Unije

14. 4. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
participacija mladih

Letošnje evropsko leto mladih so že dobro izkoristili in se vključili mladi iz Prekmurja, ki so se udeležili prvih lokalnih delavnic v okviru projekta “YouPart”, ter razpravljali o svojih potrebah, interesih in izzive pogumno izražali na glas. Delavnici sta potekali v sredo, 13. 4. 2022, v Mladinskem informativnem in kulturnem klubu Murska Sobota  in Mladinskem centru Ormož.

Mladi so na aktivnosti razpravljali in po metodologiji svetovne kavarne definirali tematike, ki jih zanimajo, kjer se srečujejo z različnimi izzivi ter vidijo potencial za razvoj in izboljšave. Mladi v Murski Soboti so izpostavljali predvsem formalno in neformalno izobraževanje, kjer vidijo rešitev v prepletanju veščin, metod in priznavanju kompetenc pridobljenih v okviru neformalnega izobraževanja. V šolah pogrešajo več uporabnih, življenjskih in praktičnih veščin za izboljšanje kompetenc in manj klasičnega učenja na pamet. Rešitev vidijo v sistemskih spremembah in uvedbi dobrih praks drugih evropskih držav (kot primer navajajo Finsko in Švedsko). Prav tako pogrešajo trajnostne oblike zaposlitev in mobilnosti ter boljšo infrastrukturo – javne prevoze oz. subvencije za opravljanje vozniškega izpita, ki je postal za mlade cenovno nedostopen, predvsem zato, ker se tudi pri zaposlovanju srečujejo z različnimi geografskimi in bivanjskimi ovirami.

Mladi v Ormožu so kot izziv izpostavljali predvsem nedostopnost športne infrastrukture in destigmatizacijo duševnega zdravja ter veščine, ki spodbujajo osebnostno rast in ozaveščanje o verbalnem in fizičnem nasilju med mladimi. Mladi pogrešajo več prostorov za njihovo kulturno udejstvovanje ter organiziranje in zabavo. Prav tako jim je izziv formalno izobraževanje, v katerem pogrešajo več uporabnih veščin, spodbujanja ustvarjalnosti in izražanja ter boljšo orientacijo glede kariernih možnosti. Izziv jim predstavlja tudi pritisk glede zaposlitev in uspeha, ki ga čutijo že v osnovnih šolah ter v povezavi s tem, tudi več orodij in mehanizmov za pomoč mladim v stiski. Po zaključeni delavnici je Mladinski center Ormož organiziral tudi dialog z županom, ki je mladim odgovoril na vse izzive in predstavil rešitve, ki so izvedljive in bodo upoštevane  na lokalni ravni.

Z udeležbo na aktivnosti so postali del evropske zgodbe, kjer bodo skupaj z mladimi iz Avstrije, Italije, Grčije, Češke in Srbije primerjali svoje izkušnje in izzive že junija na prvi mednarodni konferenci na Dunaju. Oblikovali bodo skupne izzive glede na rezultate lokalnih in nacionalnih delavnic ter na drugi mednarodni konferenci v Pragi iskali rešitve. Decembra bo v Bruslju organiziran dialog z Evropskimi poslanci, kjer bodo mladi dobili dejansko možnost izraziti svoje potrebe in interese, razviti svoje politične zahteve in ideje, biti slišani ter vplivali na odločitve, ki se jih tičejo.