Aktivno državljanstvo / Mladinsko delo

Youth Wiki pogovor “Participacija mladih pri (so)odločanju”

17. 11. 2020 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih

Participacija mladih je del železnega repertoarja tematik, ko se pogovarjamo o mladih. Kako jo spodbujati in ustvarjati pogoje zanjo je eno od osrednjih vprašanj številnih, ki se s področjem ukvarjajo strokovno, projektno ali na ravni javnih politik.

Na drugem Youth Wiki pogovoru bo Nacionalna agencija MOVIT gostila Anjo Fortuna, ki je svojo pot v mladinskem sektorju začela pri skavtih v Žireh. Izkušnje na področju mladinskega dela je nabirala v domačem Društvu podeželske mladine Vrsnik-Ledine, od koder je bila izvoljena tudi v organe Zveze podeželske mladine Slovenije. Vzporedno je bila dejavna tudi v študentski organizaciji, med drugim je bila tudi predsednica Kluba idrijskih študentov. Leta 2016 je bila izvoljena v vodstvo Mladinskega sveta Slovenije, sprva kot podpredsednica za mednarodno sodelovanje, v letu 2018 pa so jo organizacije članice MSS izbrale za predsednico MSS.

Pogovor z Anjo se bo osredotočil na strukture in mehanizme, ki omogočajo ter spodbujajo participacijo mladih. Govora bo o Svetu Evrope, Svetu Vlade RS za mladino, participatornem proračunu in o mladinskem dialogu (nekdanji strukturirani dialog), ki letos praznuje 10. letnico izvajanja. Dotaknili se bodo tudi Ciljev mladih in prihajajoče predsedovanje Slovenije EU. Gostja pogovora ne samo da pozna te mehanizme, ampak ima tudi ogromno neposrednih izkušenj z njihovim delovanjem, kar obeta zanimivo in poglobljeno razpravo.

Pogovoru boste lahko prisluhnili v torek, 24. novembra 2020 med 11:00 in 12:00 na Zoomu.

Prijave na spletni pogovor Youth Wiki so obvezne. Prijavite se preko spletnega obrazca. Po prijavi boste preko elektronske pošte prejeli navodila za dostop.

Vir: Nacionalna agencija MOVIT