Digitalizacija

Z digitalnimi kompetencami opremili več kot 270 mladih

4. 12. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa
banner

Mreža MaMa je v sodelovanju z enaindvajsetimi mladinskimi centri po Sloveniji zaključila z izvajanjem projekta “Digitalna generacija mladinskih centrov”, ki ga financira Ministrstvo za digitalno preobrazbo. V projekt, namenjen dvigu digitalnih kompetenc mladih ter krepitev kompetenc mladinskih delavcev, ki neposredno delujejo v stiku z mladimi, smo vključili več kot 270 mladih. 

V mladinskih centrih je ekipa Mreže MaMa v sodelovanju s predavatelji izvajala  usposabljanja s področja digitalizacije, ki združujejo teoretično znanje s praktičnimi izkušnjami. Velik poudarek smo namenili razvoju veščin, ki bodo mladim omogočile varno in odgovorno uporabo digitalnih tehnologij v vsakdanjem življenju. Usposabljanja so zajemala teme, kot so temelji spletnih znanj, digitalno komuniciranje, digitalna varnost, digitalno mladinsko delo, multimedija, ustvarjanje podcastov in kreativnost. Mladi so se v sklopu usposabljanj spoznali z različnimi programi za ustvarjanje digitalnih vsebin – Canva, Audacitiy, Slido ter s programi umetne inteligence kot so ChatGPT, Murf.ai in Fotor. Prav tako so se spoznali z digitalno identiteto, ki jo omogoča digitalno potrdilo, in s spletnim aktivnim državljanstvom. Da bi zagotovili varno in družbeno odgovorno uporabo pridobljenega znanja, smo mladim predali osnove varnosti na internetu ter temeljna načela medijske pismenosti in kritičnega razmišljanja.

Evalvacija je za mladinsko delo ena izmed najpomembnejših faz mladinskega dela in zato smo temu namenili posebno pozornost ter na koncu usposabljanj z mladimi naredili evalavacijo – v živo in na digitalnem orodju mladim.si. Ustne evalvacije smo izvedli po vsakem usposabljanju in na koncu celotnega sklopa usposabljanj. Skupino mladih bomo spremljali tudi po zaključku projekta, saj je namen mladinskega dela vključevanje mladih v procese na dolgi rok zelo pomembno.

Evalvacija skozi orodje mladim.si (v transformaciji iz platforme azur), ki jo je rešilo 87 mladih udeležencev (kar je cca 30% od vseh udeležencev)  je pokazala, da je velika večina mladih pridobila digitalne kompetence, saj so skozi orodje podali svoje mnenje, da so pridobili nove digitalne izkušnje, razširili obzorja, se v skupini s svojimi sovrstniki počutili zelo prijetno in varno. Celotno izvedbo usposabljanja so na lestvici označili za odlično, kar je najvišje na lestvici (78%). Zelo zadovoljnih pa je bilo 15%. pri digitalnih kompetencah so izpostavili pridobivanje znanj s snemanjem podcastov souporabe digitalnih tehnologij, kritične uporabe interneta in spletnega bontona. Mladi so označili tudi, da so bili v skupini spodbujeni k aktivni udeležbi kjer jih je 97% ocenilo, da je bil njihov glas slišan in upoštevan. To dodatno potrjuje ocena pri sodelovanju v aktivnosti, saj je 79% mladih odgovorila, da so bili spodbujanju k oblikovanju in načrtovanju aktivnosti, kar je bistvo mladinskega dela in neformalnega izobraževanja. 

Z usposabljanji smo uspešno dosegli tudi enakomerno spolno sestavo, saj je bilo 50% udeleženk, 49% udeležencev in 1% nebinarnih posameznikov in posameznikov, ki se o spolu ne želijo opredeliti.

S projektom nismo okrepili le mladih, temveč tudi mladinske delavce, ki so prisostvovali usposabljanjem, in mladinsko delo, ki podpira mlade na njihovi poti do digitalne pismenosti in njene uporabe v vsakdanjem življenju. Projekt dokazuje, da je neformalno izobraževanje odličen temelj za razvoj in pridobivanje digitalnih kompetenc v mladim prijaznih, varnih okoljih. Razvoj digitalnih kompetenc na praktičnih primerih interesov mladih zagotavlja motivacijo za sodelovanje in poglobljeno razumevanje uporabe orodji, ki jih mladi ne osvojijo le v teoriji, temveč tudi praktično.