Zaposlovanje

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih – pilotni projekt

19. 6. 2024 avtor: Zavod BETA – Inštitut za razvoj družbe
banner projekta

Mladi so ob vstopu na trg dela soočeni s prekarnimi oblikami zaposlitve bolj pogosto kot druge starostne skupine. Veliko jih ni ustrezno seznanjenih niti s problematiko prekarnosti niti s svojimi delavskimi in socialnimi pravicami, saj teh vsebin formalno izobraževanje ne pokriva.

Zavod BETA je zato vzpostavil pilotni projekt, ki mladim ponuja podporno okolje za pridobivanje znanj in veščin na teh področjih ter jim nudi pomoč pri soočanju s prekarnostjo in iskanju stabilnejših oblik zaposlitve. Glavni cilj projekta je povečati varnost mladih na trgu dela.

Aktivnosti in sodelovanja

V okviru projekta se lahko mladi med 15. in 29. letom udeležijo različnih aktivnosti:

Projekt temelji na tesnem sodelovanju z lokalnim okoljem, vključno z delodajalci, občinami, obrtno zbornico, Zavodom za zaposlovanje, zaposlitvenimi agencijami, šolami in drugimi izobraževalnimi ustanovami. Ključna izvajalka projekta je mladinska delavka, ki je za delo na tem področju ustrezno usposobljena in aktivno vključena v skupnost mladinskih delavcev, ki se po vsej Sloveniji borijo proti prekarnosti.

Prilagojena usposabljanja

Usposabljanja na temo dostojnega dela bodo oblikovana v sodelovanju z mladimi iz Vipavske doline, prilagojena njihovim potrebam in interesom. To zagotavlja, da bodo vsebine relevantne in uporabne za ciljno skupino, kar povečuje verjetnost uspešnega prehoda mladih na trg dela. Vse mlade, ki jih sodelovanje zanima vabimo, da se nam oglasijo na e-naslov institut@zavod-beta.si

Financiranje in podpora

Projekt je bil izbran na Javnem razpisu, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada plus. To omogoča izvedbo kakovostnih aktivnosti in programov, ki mladim zagotavljajo podporo in orodja za uspešno integracijo na trg dela ter zmanjšanje tveganja prekarnosti.

Projekt Zavoda BETA tako pomembno prispeva k izboljšanju položaja mladih na trgu dela in jim pomaga na poti do varnejše in stabilnejše zaposlitve.

logotipi