Zaposlovanje

Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih

11. 4. 2024 avtor: Laura Kovač
mladi

Prekarno delo je oblika dela, ki ne temelji na zakonskem delovnem razmerju in tako delavcem navadno ne zagotavlja dovoljšnega plačila ali ugodnosti, ki so po Zakonu o delovnih razmerjih obvezna. Zaradi tega je to oblika dela, ki se ji kot razvita družba želimo izogniti. Ker pa se prekarnost še vedno pojavlja in je pogosta pri študentskem delu, pri novih oblikah dela, ki se pojavljajo kot odziv na spremembe trga ter pri mladih, ki se dostikrat ne zavedajo svojih pravic, je pomembno, da se delavce o teh tematikah izobrazi. Le tako se lahko prepreči izkoriščevanje zaposlenih.

Lani je Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje zato objavilo javni razpis z naslovom »Z mladinskim delom proti prekarnosti mladih«, katerega rezultati so bili objavljeni marca 2024. Namen javnega razpisa je usposobiti in izobraziti mlade ter mladinske delavce o problematiki prekarnosti mladinskega dela s pomočjo delovanja organizacij mladinskega sektorja.

Namen je tudi usposobiti mladinske delavce za nudenje svetovanja, pomoči in podpore mladim v povezavi s prekarnostjo. Mlade od 15 do 29 leta se bo ozaveščalo o njihovih delovnih in socialnih pravicah, informiralo o prekarnem delu in njegovi problematiki ter zanje oblikovalo podporno okolje v okviru usposobljenih mladinskih organizacij in namenskih projektov ter delavnic.

Gre za razpis, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. Izvaja se v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji, katerega cilji so bolj socialna in vključujoča Evropska unija, odzivni trg dela in izboljšanje dostopa do zaposlitve, zlasti za mlade.

Na razpis se je prijavilo 64 projektov, od katerih je 50 dobilo financiranje s strani Slovenije in Evropske unije. Od petdesetih projektov, ki so jim dodelili financiranje je en nacionalni, 49 pa jih je pilotnih. Od pilotnih projektov jih 27 pokriva vzhodno, 22 pa zahodno Slovenijo.