Vključenost

Za aktivne starejše

27. 1. 2022 avtor: Mladinski center Dravinjske doline

Mladinski center Dravinjske doline je kot zunanji partner skupaj z Društvom upokojencev Slovenske Konjice in NGym pristopil k Erasmus + projektu Zavoda za šport Slovenske Konjice – »Healthy Life Happy Life for 60+ Seniors«. Splošni cilj projekta je dvigniti življenjski standard starejših od 60 let s pomočjo vzpostavitve strukturiranega dialoga med športnimi nevladnimi organizacijami, športnimi klubi in lokalnimi oblastmi ter podpreti starejše občane in občanke za udeležbo v več športnih in telesnih dejavnostih. V preteklem tednu je v Istanbulu, v Turčiji potekal tečaj usposabljanja, na katerem so partnerji iz Slovenije, Turčije, Poljske in Litve snovali aktivnosti, ki jih bodo s starejšimi izvedli v svojih državah.