Zaposlovanje

Za študentsko delo od januarja 4,57 € neto ter ukinitev meje za prevoz

14. 10. 2019 avtor: Uredništvo

9. oktobra je bil sprejet amandma, s katerim se dviguje minimalna bruto urna postavka za študentsko delo na 5,41 eura bruto (4,57 € neto), veljati začne 1. 1. 2020. Prav tako se bo ob vsakokratnem povečanju minimalne plače zvišala tudi minimalna urna postavka za študentsko delo.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pa je sprejel predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, s katerim omogoča financiranje dodatnih prevozov za študente invalide, za kategorizirane oziroma registrirane športnike do kraja vadbe ter najpomembnejše: ukinja starostno omejitev študentov pri dodeljevanju pravice do subvencioniranega prevoza.

S sprejetjem zakona se:

Kljub višji postavki za študentsko delo pa dijakom in študentom še naprej ne bodo pripadali dodatki za prevoz in malico ali za delo na dela proste dneve, vikende in nočno delo. Prav tako številne mladinske organizacije (Mladinski svet SlovenijeŠtudentska in Dijaška organizacija SlovenijeZveza Škis,…) še vedno vztrajajo, da se morajo spremembe zgoditi tudi na ostalih področjih, kot so štipendijska politika, bistveno bi bilo potrebno urediti razmere za urejanje bivanjske problematike mladih ter izboljšati razmere in  povečati kapacitete študentskih domov.

Vir: Zveza Škis