Izobraževanje

Za varno pot v šolo moramo skrbeti vsi

5. 9. 2023 avtor: Uredništvo
minister felda varna pot v šolo

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je nagovoril navzoče na dogodku o pomenu prometne varnosti na poti v šolo, ki se je odvil pod okriljem Agencije za varnost prometa. Minister je izpostavil, kako pomembno je, da s smo odrasli s svojim vzornim vedenjem v prometu otrokom in mladostnikom ves čas zgled.

V širši okolici prenekatere šole se ob pričetku šolskega leta izvaja varovanje otrok na šolskih poteh, in sicer na mestih,  kjer je varnost otrok lahko ogrožena. Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta varnejši, saj so otroci po daljših počitnicah običajno še bolj razigrani, mlajši pa še ne poznajo vseh pasti prometa. Ob začetku šolskega leta je priporočljivo tudi izvajanje učnih ur z otroki in informiranje staršev o varnosti otrok v prometu.

V okviru letošnje nacionalne preventivne akcije Varno v šolo se je na drugi šolski dan odvil medijsko-izobraževalni dogodek na območju ljubljanske Osnovne šole Vita Kraigherja, kjer so spregovorili minister za vzgojo in izobraževanje, dr. Darjo Felda, mag. Simona Felser, v. d. direktorice Agencije za varnost prometa, mag. Ivan Kapun, vodja Sektorja prometne policije na Agenciji za varnost prometa, Boštjan Koritnik, podžupan Mestne občine Ljubljana, mag. Tanja Rozman, ravnateljica OŠ dr. Vita Kraigherja in mag. Nela Halilović, vodja projektov na IPoP – Inštitutu za politike prostora.

Prometna varnost eden najpomembnejših vidikov skrbi za varno in spodbudno učno okolje

Spregovorili so o prometni vzgoji otrok in odgovornosti, ki jo imamo odrasli, da poskrbimo za njihovo varnost vse leto. Minister Felda je poudaril, da je prometna varnost vsekakor eden najpomembnejših vidikov skrbi za varno in spodbudno učno okolje, h kateri je zavezano Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. Pri tem je še poudaril skupno prizadevanje za nenehno izboljševanje vedenja vseh udeležencev v prometu, predvsem pa učenje z zgledom odraslih: »V prometu moramo biti sicer pazljivi vse dni v letu, predvsem pa se zavedati, da smo odrasli s svojo prometno kulturo vselej zgled našim otrokom, ki dobesedno in v prenesenem pomenu spremljajo vsak naš korak«.

Letošnji slogan ob pričetku šolskega leta 2023/24 se sicer odvija pod sloganom “Srce prometne varnosti smo vsi“. Osredotoča se na povezovanje skupnosti – učencev, učiteljev, staršev in skrbnikov ter vseh udeležencev v prometu.

Dogodku so se poleg govorcev pridružili tudi policisti na kolesih, maskoti akcije, pred šolskim poslopjem pa so postavili poligon za izvedbo veščin kolesarjenja in druge preventivne vsebine.

Vloga vzgojno-izobraževalnih zavodov pri prometni vzgoji

Tako vrtci, kot tudi osnovne šole in srednješolski zavodi ves čas načrtujejo in izvajajo ter po potrebi posodabljajo cilje trajnostne mobilnosti v izvedbene programe za vrtce ter  jo vključujejo v obvezen program  osnovnošolskega in srednješolskega  izobraževanja. Aktivnosti se glede na starost otrok  seveda stopnjujejo v obsegu in zahtevnosti, zato lahko pričakujemo, da bo vsaka nova generacija bolje opremljena s tem življenjsko pomembnim  znanjem.  Ministrstvo v sodelovanju z Zavodom za šolstvo sicer prav tako že vrsto let usposablja učence za vožnjo s kolesom in opravljanje kolesarskega izpita, h kateremu pristopi velika večina učencev.  

Vir novice in naslovne fotografije: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje