Vključenost

Zabaven zaključek leta za mladince iz Šentjurja

20. 12. 2019 avtor: Uredništvo

Mladinski center Šentjur je decembra organiziral dan dogajanja za mlade v okviru solidarnostnega projekta Moč mladih. V dopoldanskem času so pripravili aktivnosti za dijake, ki so se najprej zabavali ob spoznavnih in drugih timskih igrah, pomagali mladinskemu centru do idej za boljši in polnejši program v prihodnje ter tekmovali v turnirjih v različnih namiznih igrah (nogomet, tenis, družabne igre). Po pogostitvi je sledil obisk Woop parka v Ljubljani. Dijakom so se pridružili še učenci zadnje triade osnovne šole, ki dnevno obiskujejo Aktivator. Mladinci so si privoščili poln in zabaven zaključek leta, ki ga bodo nedvomno še ponovili.

Moč mladih je solidarnostni projekt, ki ga izvajajo mladi iz Šentjurja s podporo Mladinskega centra Šentjur. Gre za mlade, ki so že vrsto let aktivni znotraj mladinskega centra in želijo, da bi se teh aktivnosti udeleževalo še več mladih iz Občine Šentjur, da bi pridobili kompetence in izkušnje na področju vodenja in organizacije ter vplivali na kvaliteto dogajanja v lokalnem okolju.

Projekt je namenjen mladim, starim vsaj 15 let, ki lahko skozi projekt razvijejo samoiniciativnost, socialne in državljanske kompetence, kompetence učenja učenja in podobno.

Cilji so večja socialna vključenost mladih v lokalno skupnost, povezovanje in pridobivanje kompetenc, pa tudi vključevanje mladih iz ruralnih območij in drugih skupnosti, medkulturni dialog, demokratična participacija mladih in političnih odločevalcev ter ohranjanje narave in krepitev zavedanja mladih o pomenu skrbi za okolje, v katerem živijo.

V sklopu projekta je bilo izvedenih že kar nekaj uspešnih aktivnosti, kjer je mladim uspelo povezati veliko število mladih iz albanske skupnosti in mladih iz mesta, kakor tudi iz ruralnih območij. V prihodnje mladi pripravljajo še kar nekaj srečanj, med njimi sledi srečanje s političnimi odločevalci, sodelovanje na čistilnih akcijah in upcycling delavnice v oddaljenih krajevnih skupnostnih. Dosedanja srečanja so bila vedno zelo zabavna, skupine mladih pa ostajajo podobne, kar je lep pokazatelj povezanosti, ki se začenja med njimi.

Vir in foto: Mladinski center Šentjur