Izobraževanje

Začetek študijskega leta 2023/2024

2. 10. 2023 avtor: Uredništvo
Univerza v Ljubljani

Z 2. oktobrom se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah vpisanih okoli 65.180 študentov, od tega 14.270 študentk in študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje.

Na prvo stopnjo študija je v 2023/2024 vpisanih 41.190 študentov, na drugo stopnjo 20.990 in na tretjo stopnjo 3000 študentov. Največji delež vpisanih je redno vpisanih (80,6 %), preostali so vpisani na izredni način, e-študij in študij na daljavo (19,4 %).

Študijski programi, ki so med mladimi najbolj zaželeni

Omejitev vpisa za slovenske in EU državljane za študijsko leto 2023/24 je v sklopu prvega prijavnega roka imelo 104 študijskih programov oziroma smeri in načinov študija. Med mladimi je največ zanimanja za programe s področja:

Manjši interes zasledimo za področja poslovnih in upravnih ved, tehnike, proizvodne tehnologije in gradbeništva ter kmetijstva, gozdarstva in ribištva.

Spremenjeni in novi študijski programi

V študijskem letu 2023/2024 bo na Univerzi v Ljubljani prvič razpisan enovit magistrski študijski program Pravo na Pravni fakulteti, ki bo trajal 5 let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami. Magistrski študijski program Dietetika na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za vede o zdravju se je preimenoval v Dietetika in klinična prehrana. Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko je preimenovala magistrski študijski program Slovenistika v Humanistični študiji. Univerza v Ljubljani za študijsko leto 2023/2024 razpisuje na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu Humanistika in družboslovje novo področje Digitalno jezikoslovje, Univerza na Primorskem pa nov štiriletni doktorski študijski program Varstvena biologija.

Subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih 

Skupaj je za študijsko leto 2023/2024 razpisanih 11.951 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4620 in 7331 za podaljšanje bivanja, ter 42 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito. Višina subvencije v študijskem letu 2023/2024 v javnih dijaških, dijaško študentskih in študentskih domovih znaša 27,80 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov bodo študenti, ki bivajo v javnih in zasebnih študentskih ter javnih dijaških domovih, na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči iz 38. člena tega zakona v študijskem letu 2023/2024 oproščeni plačila subvencionirane cene bivanja za obdobje do 31. decembra 2023.

Poslanica ministra

Minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije dr. Igor Papič je ob začetku študijskega leta v posebni poslanici vsem študentkam in študentom zaželel uspešno študijsko leto. 

Poslanica ministra dr. Igorja Papiča ob začetku študijskega leta 2023/2024 | GOV.SI

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije