Vključenost

Začetna konferenca projekta “MVP – Mladi v praksi”

19. 6. 2020 avtor: Uredništvo

Na javnem razpisu “Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost” je bil za sofinanciranje, med drugimi, izbran tudi projekt “MVP – Mladi v praksi” Mladinskega centra Krško, namenjen mladim, ki bodo preko osebnega stika z delodajalci, mreženjem ter skozi inovativne vsebine in pristope spoznavali sebe in svoje kompetence. V okviru projekta je minuli petek v gradu Rajhenburg potekala začetna konferenca projekta.

Konferenco je obarval topel sprejem gostov, glasbeni nastop, nagovor direktorja, vodje in partnerjev pri projektu ter prijetno druženje ob pogostitvi. Na konferenci se je praktično preizkusilo tudi devet mladih udeležencev projekta MVP, saj so bili vključeni pri izvedbi konference in prevzeli fotografiranje, sprejem gostov, okrasitev prostorov, pripravo ozvočenja, objavljanje na socialnih omrežjih in pripravo izjave za javnost. Vse naloge so odlično opravili.

Tanja Brate, strokovna sodelavka na projektu, je uvodoma izpostavila, da projekt nagovarja mlade in njihove sposobnosti. Zbrane je nagovoril v. d. direktorja MC Krško Mitja Valentinc, ki je poudaril, da je glavni cilj projekta, da se v obdobju izvajanja, od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021, vključi v usposabljanje z inovativnimi vsebinami 40 mladih, od teh pa 26 mladih zaposli. Zahvalil se je Gradu Rajhenburg za sprejem dogodka, mladim za samozavesten pristop k projektu ter vsem partnerjem in organizacijam za podporo projekta. Podžupan Občine Krško Vlado Grahovec se konference ni mogel udeležiti, toda sporočil je, da Občina Krško podpira delovanje MC Krško pri projektu MVP.

Vodja projekta Snežana Čović pa je izpostavila, da pri projektu sodelujejo mladi, ambiciozni in čudoviti ljudje. Projekt združuje aktivnosti, ki so del dobre prakse za samozavesten vstop v zaposlitev. Udeleženci bodo imeli v sklopu projekta možnost na sproščen način podjetnikom predstaviti svoje sposobnosti in pridobljena znanja. Poudarila je tudi, kako pomembno je, da projekt zajema tudi savinjsko in belokranjsko regijo, saj je prepoznavnost projekta v gospodarstvu ključna za napotitve kandidatov k bodočim delodajalcem v širši regiji.

Senta Jevšenak (Celjski mladinski center) in Jurij Matkovič (Mladinski center BIT Črnomelj), direktorja konzorcijskih partneric projekta, sta povedala, da sta pristopila k projektu zaradi želje, da mlade opolnomočijo za delo, jim vlijejo zaupanje vase in da ostanejo v regiji. Poudarila sta tudi, da je projekt v negotovem času prava odskočna deska za mlade in priložnost za izmenjavo dobrih praks med mladinskimi centri.

Svoj del predstavitve na konferenci je prispevala tudi udeleženka projekta MVP, mlada dramaturginja Anja Krušnik Cirnski, ki je predstavila svojo motivacijo za udeležbo in izkušnjo na usposabljanju. V osebni in čustveni pripovedi je povedala, da je želela prevetriti svojo kariero v lokalnem okolju kot organizatorka kulturnih dogodkov z udeležbo na usposabljanjih pri projektu MVP. Pričakovala je birokratski tip delavnic, toda presenetilo jo je, da tu delavnice potekajo na sproščen in zanimiv način, da lahko vsak udeleženec na zabaven, praktičen in igriv način izrazi svoje potrebe in želje, sproščeno komunicira in se počuti varnega. Poudarila je pomembnost medsebojnega zaupanja in da vse, kar povedo, ostane v skupini.

Trenerka na usposabljanju, Barbara Masnik, je izpostavila pomen neformalne izobrazbe, ki jo vnašajo delavnice MVP. Povedala je, da je ponosna na krasno skupino udeležencev. Pn jenem mnenju, se je kljub začetnim zadržkom, kako bodo udeleženci sprejeli izzive na delavnicah, izkazalo, da so nezavedno zelo povezani med seboj in hvaležni. Izpostavila je načelo “earning by doing“, ki vključuje številne praktične preizkuse, ki udeležence pripravijo do tega, da “plavajo”. Za zaključek je povabila k nalogi tudi vse goste konfenrence, ki so se povezali v pare in si med seboj zaupali nekaj lepega in pohvalnega o sebi, saj je tudi na razgovoru za delo pomembno, da znamo samozavestno povedati svoje dobre lastnosti in sposobnosti.

Usposabljanja v sklopu projekta MVP – Mladi v praksi so se v Mladinskem centru Krško pričela izvajati s 1. junijem 2020, tako so udeleženci že uspešno zaključili usposabljanje za javno nastopanje pod vodstvom mladinske delavke in trenerke Barbare Masnik, v tem tednu pa zaključujejo delavnice nevrolingvističnega programiranja, ki jih vodi strokovna sodelavka Maša Mlakar.

Potek projekta in bodoče aktivnosti lahko spremljate na Facebook strani Mladi v praksi MVP, več informacij o projektu pa najdete tukaj.

Vir in foto: Mladinski center Krško