Izobraževanje

Zadnji dan za prijavo v študentski dom

16. 8. 2022 avtor: Uredništvo

Približuje se rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. 

Rok za oddajo prošenj za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/23 se približuje. Študenti morajo prošnjo za podaljšanje oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer najkasneje do 16. avgusta 2022.

Prav tako se približuje rok za oddajo prošenj za sprejem na subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/23 za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo. Študenti, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo, morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 16. avgusta 2022.

V letošnjem razpisu za bivanje je sicer novost, da študenti lahko oddajajo prošnjo za sprejem tekom celotnega študijskega leta oziroma do 1. junija 2023 (s to razliko, da če jo oddajo po 16. avgustu 2022, bodo uvrščeni na naslednjo prednostno listo po izdaji odločbe o dodelitvi subvencije).

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

Skupaj je razpisanih 12.149 mest za subvencionirano bivanje, in sicer za sprejem 4.685 in 7.464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport