Mladinsko delo / Prostovoljstvo

Zagovorništvo in lobiranje za mladinske organizacije

3. 7. 2023 avtor: Zavod Nefiks
Prostovoljci na treningu v Strugi s trenerji

Od 20. do 23. junija je v Strugi (Severna Makedonija) potekalo usposabljanje ALTYO – Zagovorništvo in lobiranje mladinskih organizacij v okviru projekta Eryica – Mladinska informacijsko-svetovalna agencija za mlade.

Usposabljanja se je udeležilo več kot 25 ljudi iz Španije, Luksemburga, Albanije, Slovenije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije. Usposabljanja se je udeležila tudi prostovoljka Zavoda Nefiks Anastasiia Romanova.

Usposabljanje je obsegalo tri glavne dele:

Prvi dan je vključeval uvod v mladinsko zagovorništvo, predavanje o lobiranju in razvoju politik v EU ter nove trende v zagovorništvu na družbenih medijih.

Prostovoljci na skupnih delavnicah
Prostovoljci na skupnih delavnicah

Drugi dan so bili udeleženci razdeljeni v skupine, kjer so izkusili proces ustvarjanja zagovorniške kampanje. Pri ustvarjanju kampanje so sledili več korakom, kot so: postavljanje ciljev zagovorništva, mapiranje lobističnega okolja, analiza deležnikov, izbira zaveznikov. Nato se je opredelitev ciljne publike, oblikovanje ključnih sporočil končalo s pripravo načrta lobiranja in zbiranja sredstev.

Prostovoljci med nalogo
Prostovoljci na skupnih delavnicah

Zadnji dan so udeleženci nadaljevali z delom na: komunikacijskem načrtovanju, katera orodja zagovorništva in lobiranja uporabiti ter kreativna komunikacijska orodja. Vsak dan so udeleženci imeli refleksijo preteklega dne in evalvacijo usposabljanja.

Predmet nudi osnovne informacije in razumevanje koncepta zagovorništva in lobiranja, predvsem v kontekstu dialoga med organizacijami civilne družbe in javnim sektorjem.

Predmet omogoča razumevanje zagovorništva in lobiranja kot orodij, ki ju je mogoče uspešno uporabiti v procesu izvajanja institucionalnih in pravnih sprememb na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Članek pripravila Anastasiia Romanova, prostovoljka Evropske solidarnostne enote.