Evropsko leto mladih

Zajeli smo glas mladih iz cele Slovenije

21. 10. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa
Mladi z odločevalci

S 13. regijskim posvetom v Kamniku se zaključuje proces vključevanja mladih v pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino, ki bo oblikovana tudi na podlagi dialoga mladih in odločevalcev.

V evropskem letu mladih je Mreža MaMa pod okriljem Urada RS za mladino izvedla 13 regijskih posvetov za pripravo Resolucije o Nacionalnem programu za mladino – krovnega strateškega dokumenta, ki deluje kot vodnik za medsektorsko oblikovanje mladinskih politik po meri mladih. Na posvetih si je okrog 350 aktivnih mladih izmenjalo mnenja na področjih izobraževanja, zaposlovanja in podjetništva, bivanjskih razmer mladih, zdravja in dobrega počutja, okolja in trajnosti, mladih in družbe ter pomena mladinskega sektorja in kulture, ustvarjalnosti, dediščine in medijev. Izpostavljene izzive in predlagane ukrepe so obravnavali v mladinskih dialogih s 45 predstavniki osmih ministrstevUrada RS za mladino, Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji in 12 lokalnih skupnosti, med njimi s šestimi župani. Na zadnjem regijskem posvetu, ki je potekal v Mladinskem centru Kotlovnica v Kamniku, so v mladinskem dialogu sodelovali mag. Nataša Bucik z Ministrstva za kulturo, vršilka dolžnosti direktorice Urada RS za mladino mag. Tina Kosi in sekretar mag. Andraž Zgonc ter župan Občine Kamnik Matej Slapar.

Odločevalci od leve proti desni: Andraž Zgonc, Tina Kosi, Matej Slapar, Nataša Bucik

Kaj so izpostavili mladi iz Kamnika, Mengša, Domžal in okolice?

»Manj nakupovalnih središč, manj hotelov, več stanovanj. Vendar neprofitnih in dosegljivih, ne le luksuznih.«

Opozorili so, da je tudi študentskih postelj premalo. »O reševanju stanovanjske problematike mladih se veliko govori, problemov pa se ne rešuje.« Menijo, da mladinski sektor potrebuje več sredstev za krepitev lokalnih mladinskih centrov. Želijo biti bolje informirani o aktivnostih za mlade in predlagajo tesnejše sodelovanje med šolami in mladinskimi organizacijami. Pogrešajo izobraževanje na področju finančne pismenosti, podjetništva in aktivnega državljanstva. Ocenjujejo, da je treba dati večje priznanje neformalnemu izobraževanju in mladinskemu delu. Kritični so do prekarnega dela na področju kulture in ocenjujejo, da država premalo vlaga v stimulativno okolje za razvoj kulturnega sektorja. Predlagajo več razpisnih sredstev in pogostejše razpise, prilagojene za mlade. Na področju zdravja so poudarili pomen preventive, ki naj vključuje spodbujanje športnih in drugih aktivnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter dostop do zdrave prehrane. Ocenjujejo namreč, da je kurativa vse težje dostopna posebno na področju duševnega zdravja.

Mladinski dialog v evropskem letu mladih se z lokalnih prek nacionalnih ravni nadaljuje na evropski ravni. V četrtek, 24. novembra, mlade iz vse Slovenije vabimo na mladinski dialog z evropskim komisarjem za krizno upravljanje Janezom Lenarčičem. Dogodek bo potekal v Hiši Evropske unije v Ljubljani med 11. in 14. uro. V živo ga bomo prenašali tudi na splet. Na družbenih omrežjih Mreže MaMa pa lahko že danes izrazite svoje mnenje in postavite svoje vprašanje evropskemu komisarju.