Mladinsko delo

“Zakaj izvesti določeno aktivnost za mlade?”

26. 8. 2022 avtor: Mladinska mreža MaMa

Mreža MaMa s koncem avgusta zaključuje projekt Mreža mladinskih delavcev. Projekt se je odvijal v mednarodnemu partnerstvu, v katerem so poleg Mreže MaMa sodelovali še Sindikati mladi Plus (Slovenija), Mreža KEKS (Švedska) in Mreža Mladih Hrvatske (Hrvaška). 

Projekt je naslavljal pomanjkanje teoretskih osnov mladinskih delavcev, ki se z mladinskim delom najpogosteje srečujejo v praksi, svoje znanje pa so razvili na podlagi lastnih občutkov in metodologij, ki so jih spoznali na različnih projektih in treningih. Kompetence kakovostnega mladinskega dela so razvijali sproti in nenačrtovano. Hkrati pa mladinsko delo v vseh treh partnerjev nima razvitega izobraževalnega programa, ki bi mladinskim delavcem omogočala, da poleg odgovora na vprašanje: “Kako izvesti neko aktivnost?” pridobijo tudi odgovore na vprašanje: “Zakaj izvesti določeno aktivnost za mlade?” 

Celovit vodnik za usposabljanje za osnovno kakovostno mladinsko delo mladinskemu sektorju ponuja temelje, sestavljene iz:

Vsa zbrana znanja so bila oblikovana v program usposabljanj, ki nudijo več kot samo osnovno znanje; zbrana specifična znanja namreč kličejo po nadaljnjemu razmišljanju in refleksiji. 

Z razvojem programa ‘osnovne šole’ mladinskega dela smo mladinsko delo postavili ob bok prepoznanih strok. Mladinske delavce, ki so sodelovali v pilotnih usposabljanjih, so pridobili znanstvene osnove in se kvalificirali za strokovne sogovornike na področju mladinskega dela. Pilotna usposabljanja, izvedena v Sloveniji in na Hrvaškem so nam ponudila priložnost za optimizacijo pripravljenih programov strokovnega usposabljanja. Celovit vodnik za usposabljanja za osnovno kakovostno mladinsko delo združuje končne vsebine, ki so mladinskim delavcem na voljo za uporabo pri njihovem rednem delu ter strukturirano nadgrajevanje in dopolnjevanje strokovnih znanj. 

Dodatno pa smo v okviru projekta pripravili tudi osnutek kolektivne pogodbe za zaposlene v mladinskem sektorju v Sloveniji in opravili še en korak k profesionalizaciji mladinskega dela v Sloveniji. 

Preverite in nadgradite svoje znanje mladinskega dela z ogledom Celovitega vodnika v slovenskem ali angleškem jeziku.  

Projekt je financiran s strani programa Erasmus+ Mladina in Evropska solidarnostna enota.