Prostovoljstvo

Zakaj postati prostovoljec?

3. 1. 2024 avtor: Slovenska fundacija za UNICEF
roke

Prostovoljstvo med mladimi je zelo pomembno za soustvarjanje pozitivnih sprememb v družbi. Kot prostovoljec na UNICEF-u in tudi aktiven član študentske organizacije za študente tehnoloških smeri sem del mladih v doseganju skupnih ciljev in izboljšanju skupnosti.

Mladi prostovoljci, še posebej tisti v organizacijah, kot je UNICEF, igrajo pomembno vlogo pri zagotavljanju pomoči in priložnosti otrokom po svetu. S svojo predanostjo in zavzetostjo za človekoljubne projekte prispevamo k oblikovanju boljšega življenja za najranljivejše skupine. Mladi prenašamo vrednote solidarnosti in odgovornosti in s svojimi dejanji krepimo zavedanje o pomenu globalnega sodelovanja.

Hkrati pa sem tudi član mednarodne študentske organizacije BEST, kjer s študenti ustvarjamo priložnosti za izobraževanje in izmenjavo znanja. Organiziramo tekmovanja in potovanja, ki dovoljujejo študentom tehnologije, da razvijajo svoje veščine in se povezujejo z drugimi študenti po Evropi. Sodelovanje v teh projektih prav tako omogoča študentom, da spoznajo nova prijateljstva in poceni potujejo po Evropi.

Vloga mladih prostovoljcev ni le v nudenju pomoči, temveč tudi v soustvarjanju priložnosti za rast in razvoj posameznikov ter skupnosti. Prostovoljstvo nam omogoča pridobivanje dragocenih izkušenj, izpopolnjevanje kompetenc ter krepitev občutka odgovornosti do širše družbe. Eden izmed ključnih razlogov, zakaj biti prostovoljec, je tudi priložnost za spoznavanje raznolikih ljudi in izgradnjo trajnih medsebojnih vezi. Sodelovanje v prostovoljskih projektih, kot je na primer prostovoljno delo na UNICEF-u, omogoča mladim, da se povežejo z enako mislečimi posamezniki, ki delijo podobno strast pomagati drugim. Te izkušnje ne le širijo socialno mrežo, temveč tudi omogočajo spoznavanje različnih kultur, mnenj ter življenjskih zgodb. Take socialne interakcije prispevajo k osebnostni rasti in razvoju empatije, saj prostovoljci skozi sodelovanje pridobivajo vpogled v raznolike perspektive ter gradijo mostove med ljudmi iz različnih okolij.

Zato je super, da smo mladi prostovoljci, saj s svojo predanostjo, inovativnostjo ter solidarnostjo oblikujemo boljšo prihodnost za vse.

Zapisal 26-letni Nejc, prostovoljec UNICEF-a Slovenija

V kolikor tudi tebe zanima prostovoljstvo na UNICEF-u Slovenija, te vabimo, da se nam pridružiš! Na spletni strani najdeš več informacij ter obrazec za prijavo. Se veselimo! 

Zapis je nastal v okviru projekta Na meni je!, ki ga sofinancira Urad za mladino v okviru prizadevanj za spodbujanje participacije med mladimi. Besedilo ne izraža stališča Urada za mladino.