Mobilnost mladih

Zaključek projekta “Bližina – Distance no more”

7. 11. 2023 avtor: Uredništvo
banner

Društvo kreativne mladine je med 01. 02. 2022 in 30. 09. 2023 izvajalo projekt z naslovom »Bližina-distance no more«. V sklopu projekta so med 14. in 23. junijem 2023 izvedli mladinsko izmenjavo z naslovom »Bližina-distance no more!«, ki je potekala na Hodošu in v Murski Soboti. Mladinska izmenjava in projekt sta bila financirana iz programa Erasmus+ Mladina.

Na mladinski izmenjavi se je zbralo 49 mladih iz Slovenije, Estonije, Romunije, Madžarske, Grčije, Portugalske, Slovaške in Bolgarije. Mladi so bivali na Hodošu v Mladinskem domu, kjer so spoznavali, kaj zares pomeni umetnost, skozi aktivnosti pa so pripravili zaključno predstavo, ki je potekala v sredo 21. junija 2023 v prostorih MIKK-a v Murski Soboti.

Po vrnitvi v svoje države je vsaka skupina mladih pripravila diseminacijsko aktivnost, kjer so ciljni skupini mladih predstavili svoje izkušnje, rezultate in sam projekt. Diseminacijske aktivnosti so potekale kar v osmih evropskih državah. V Sloveniji so projekt predstavili na Poletnem dnevu na Pušči, ki je vsakoletni dogodek, ki ga pripravijo z namenom promocije romskega naselja Pušča in povezovanja z lokalno skupnostjo. Člani društva so imeli stojnico, kjer so predstavili projekt in projektne rezultate ter pripravili kreativne delavnice za mlade.

V Romuniji je vodja skupine predstavila občutke in izkušnje udeležencev na lokalni televiziji, kjer je tudi predstavila rezultate projekta in govorila o zaključni predstavi, ki so jo pripravili udeleženci. V Estoniji sta udeleženca pripravila predstavitev projekta in zakaj se takih projektov udeleževati na Univerzi v Talinu. Portugalska skupina se je ponovno zbrala v svojem lokalnem okolju in pripravila diseminacijsko aktivnost, kjer so mladim delili letake, ki so jih pripravili tekom mladinske izmenjave. Udeleženke grške skupine so v svojem lokalnem okolju pripravile diseminacijsko aktivnost, kjer so organizirale spletno predstavitev mladinske izmenjave in celotnega projekta ter projektnih rezultatov. Govorile so tudi o svojih osebnih izkušnjah in kako jim je projekt spremenil pogled na umetnost. Vodja madžarske skupine je na šoli Közgazdasági Politechnikum, ki je partner v projektu predstavil aktivnost mladinske izmenjave, rezultate, aktivnosti in ponesel primere dobrih praks v učni proces. Poslušalci so bili predvsem učitelji. Slovaška skupina se je odločila, da bo eden izmed udeležencev  na Základná škola s materskou školou, Lúčky 521 svojim sošolcem predstavil izkušnjo slovaške skupine na mladinski izmenjavi. Udeleženec je predstavil primere dobrih praks neformalnega izobraževanja in vzpodbudil sošolce naj sodelujejo pri pripravi podobnih projektov. Na podoben način so diseminacijsko aktivnost organizirali tudi udeleženci bolgarske skupine, ki so na lokalni srednji šoli predstavili rezultate projekta, udeleženci pa so si rezultate ogledali preko svojih mobilnih telefonov in tako so v aktivnost vključili tudi digitalizacijo.  

Vir: Društvo kreativne mladine