Mladinski sektor

Zaključen projekt Lokalne pobude za cilje mladih EU

31. 3. 2023 avtor: Mladinska mreža MaMa

Na Mreži MaMa so z 31. 3. zaključili projekt Aktivnosti udejstvovanja mladih – Lokalne pobude za cilje mladih EU, ki so ga izvajali v sklopu programa Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota.

S projektom, ki zasleduje vseh 11 EU ciljev mladih, so mladinske delavce in mlade opolnomočili na področju Strategije EU za mlade 2019-2027 ter z lokalnimi mladinskimi pobudami približali EU in mladinski dialog mladim, predvsem neorganizirani mladini. V projekt so vključili 6 mladinskih centrov, članic Mreže MaMa:

V sklopu projekta je 60 mladih skupaj z mladinskimi centri načrtovalo in izvedlo 6 lokalnih pobud, ki so jih predstavili na zaključnem dogodku – Nacionalni konferenci mladinskega dialoga. Na zaključnem dogodku so mladi dobili tudi priložnost, da v dialogu z mag. Tino Kosi, v.d. direktorice Urada RS za mladino, izrazijo svoje izzive in podajo pobude za oblikovanje Nacionalnega programa za mladino, s čimer so prispevali k sooblikovanju prihodnosti mladih v Sloveniji.

Priročnik za izvedbo aktivnosti na projektu

Ob zaključku projekta izdajajo priročnik, namenjen mladinskim delavcem in mladinskim centrom, za nadaljnjo delo in za deljenje praks med mladinskimi centri in mladimi. Prav tako je tudi osnova za zagovarjanje interesov mladinskega dela in pobud, ki so jih podali mladi. Vsaka izvedena aktivnost je prenosljiva iz enega lokalnega okolja v drugo in iz lokalne na nacionalno raven, saj se skozi tovrstne aktivnosti sliši glas mladih in njihove potrebe.

Do priročnika lahko dostopate tukaj:

Pririočnik Lokalne pobude za cilje mladih EU

Mladi si želijo biti slišani

Mladi si želijo biti slišani in povedati svoje mnenje, zato smo jim ponudili možnost, da v sodelovanju z mladinskimi delavci iz mladinskih centrov oblikujejo lokalne pobude in izboljšajo svoje delovanje v lokalnem okolju in pri tem kritično razmišljajo ter se seznanijo s pomenom aktivnega državljanstva mladih. S tem krepijo zavedanje o pomenu soudeležbe v demokratičnih procesih družbe, predvsem v lokalnem okolju, kjer se odvija mladinsko delo.

Prav tako smo okrepili in opolnomočili organizacije za mlade (mladinske centre) in mladinske delavce na področju krovnih evropskih in nacionalnih dokumentov ter skozi lokalne pobude in mladinski dialog omogočili bolj strukturirano nagovarjanje odločevalcev s strani mladih, kar jim je prineslo korist ter izboljšanje stanja mladih v lokalnih okoljih. Mladi so se skozi proces projekta ter neformalnega učenja spoznali s priložnostmi mladinskega dialoga ter s tem znanjem in s pomočjo mladinskih delavcev z mladinskimi pobudami nagovarjali enega izmed ciljev mladih EU.

Učinki projekta so vidni, saj so mladinski delavci in mladi pridobili dodatna znanja in izkušnje o pomenu dialoga z odločevalci na lokalni in nacionalni ravni. Pobude pa so dokaz, da so mladi aktivni in da želijo biti soudeleženi pri oblikovanju svoje prihodnosti in prihodnosti tistih, ki prihajajo za njimi.

Projekt podpira program Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. Ključni ukrep 1 – Učna mobilnost posameznikov – Aktivnosti udejstvovanja mladih in predstavlja aktivnosti izven formalnega izobraževanja in usposabljanja, ki spodbujajo participacijo mladih v demokratičnem življenju v Evropi.