Neformalno izobraževanje

Zaključeno izobraževanje po akreditiranem programu Neverjetna leta

28. 3. 2023 avtor: Center eksperimentov Maribor

Mladinska delavka mladinskega centra Evropski kulturni in tehnološki center Maribor je pridobivala in si večala kompetence v času od 16. 11. 2022 do 15. 3. 2023 v obliki 15. tedenskih srečanj po 2 polni uri v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor.

Program Incredible Years je na dokazih temelječ program usposabljanja, ki je namenjen staršem, učiteljem in mladinskim delavcem, da razvijejo spretnosti in strategije za podporo čustvenemu, socialnemu in vedenjskemu razvoju otrok in mladostnikov. Program je akreditiran in se izvaja v različnih državah po svetu, med drugim v Združenih državah Amerike, Kanadi, Avstraliji in Združenem kraljestvu. Mladinska delavka je z usposabljanjem po tem programu pridobila dragocene veščine in kompetence za učinkovitejše delo z mladimi. Po koncu programa bo lažje:

Gradila pozitivne odnose: uporabila bo veščine za vzpostavljanje odnosov, ki se jih je naučila v programu in jih uporabila za vzpostavljanje pozitivnih odnosov z mladimi, ki obiskujejo mladinski center EKTC, ki predstavlja varno in vzgojno okolje. Tako jih bo lažje spoznala na individualni ravni, prisluhnila njihovim »izzivom«, pokazala pristno zanimanje za njihovo življenje ter gradila zaupanje.

Prakticirala podporo pozitivnemu vedenju: Uporabila bo tehnike pozitivne vedenjske podpore, ki se jih je naučila v programu, da bo okrepila pozitivno vedenje mladih ter se konstruktivno in podporno odzvala na negativno vedenje. Uporabila bo pozitiven jezik, pohvalila trud in napredek ter postavila jasna pričakovanja in meje.

Podprla socialno-čustveno učenje: mladinska delavka bo po koncu programa lažje pomagala mladim razvijati njihove socialne in čustvene spretnosti z zagotavljanjem priložnosti za vadbo empatije, komunikacije, reševanja problemov in drugih spretnosti. Spodbujala jih bo, da izražajo svoja čustva, prav tako pa uporabljala zdrave strategije obvladovanja le-teh. Te spretnosti so ključnega pomena za mlade, ko se spopadajo z izzivi mladostništva in se pripravljajo na odraslost.

Spodbujala bo pozitivno okolje: Ustvarila bo varno in vzgojno okolje za mlade z zagotavljanjem občutka pripadnosti, spoštovanja in vključenosti. Uporabila bo pozitiven jezik, postavila jasna pričakovanja in krepila pozitivno vedenje. Lahko se bo konstruktivno in podporno odzvala na negativno vedenje. Z uporabo tehnik pozitivne vedenjske podpore bo lahko mladinska delavka mladim pomagala razviti samokontrolo in sprejemati pozitivne odločitve. Spodbudila bo mlade, da sodelujejo pri sprejemanju odločitev in načrtovanju aktivnosti/programov.

Sodelovala z drugimi mladinskimi delavci: Uporabila bo lahko veščine vodenja in timskega dela, ki se jih je naučila v programu, za učinkovito sodelovanje s sodelavci. Le sodelovanje omogoča kreiranje pozitivne in podporne ekipe. Z deljenjem svojega strokovnega znanja in idej bo lahko ustvarila najboljše možne rezultate za mlade, ki obiskujejo in sodelujejo v aktivnostih mladinskega centra.

Vzpostavljanje pozitivnih odnosov, izvajanje pozitivne vedenjske podpore, podpiranje socialno-čustvenega učenja, spodbujanje pozitivnega okolja in sodelovanje s sodelavci so ključni elementi učinkovitega dela z mladimi. Učinek programa ne bo imel pozitivnega učinka le v kompetencah, ki jih je razvijala mladinska delavka, temveč tudi v pozitivnih rezultatih za mlade, ki so vključeni v dejavnosti mladinskega centra. Mladinski delavki želijo še veliko uspehov pri njenem nadaljnjem delu!