Neformalno izobraževanje

Zaključil se je projekt (ZA)UPAJ SI!

4. 1. 2024 avtor: Društvo Center za pomoč mladim
mladi

Nedavno se je na Društvu Center za pomoč mladim zaključilo druženje mladih v sklopu projekta (ZA)UPAJ SI! Mladi, stari med 15 in 20 let, iz raznolikih okolij in z različnimi psihosocialnimi ozadji so se skozi celo leto udeleževali mesečnih delavnic, na katerih so spoznavali teme o medosebnih odnosih, asertivni komunikaciji, reševanju konfliktov, prostem času in hobijih ter še mnogo več.

Na tako imenovanih “open space-ih” so sodelujoči lahko izrazili tudi lastne predloge za potek delavnic. Način in vsebina njihove izvedbe sta se tekom izvajanja projekta stalno spreminjala, glede na interes udeležencev. Projekt (ZA)UPAJ SI! je tako realiziral vizijo varnega in podpornega okolja, v katerem so mladi lahko celostno in suvereno izražali svoje potrebe, želje in ostala prepričanja. 

Udeleženci so različna znanja pridobili preko neposrednega izkustva v obliki zelo različnih aktivnosti. Na eni izmed delavnic so se sodelujoči lahko preizkusili v vlogi kuharjev in se soočili s pomembnostjo pomena in načina podajanja ter sprejemanja povratnih informacij.

V obliki družabne igre Activity in preko vaje s kartami More than one story so odkrivali, kdo so, kako se spoprijemajo z izzivi in odragirajo v raznoraznih socialnih situacijah. Svoje izkušnje so udeleženci podkrepili z razmišljanjem o konceptu učenja o učenja. Spraševali so se, kakšnega načina prejemanja znanja si zares želijo in kaj ta proces za njih pomeni. 

Na koncu projekta so mladi izrazili željo po še večjemu poudarku na igrivosti in šaljivosti ter še bolj raznolikih temah in večjem soustvarjanju v družbi.