Izobraževanje

Zaključna konferenca projekta Polet s knjigo  

15. 6. 2023 avtor: Celjski mladinski center
Banner projekta Polet s knjigo

Projekt Polet s knjigo, ki so ga izvajali v Celjskem mladinskem centru, je bil namenjen ozaveščanju o bralni kulturi, bralni pismenosti in družinski pismenosti. Mladi prostovoljci in odrasli, ki so bili vključeni v projekt, so otrokom in mladostnikom medgeneracijsko prinesli vedenje in zavedanje o pomenu pismenosti. Polet s knjigo, ki ga v celoti financira Evropska unija preko Evropske solidarnostne enote, je potekal v dveh delih. Prvi del projekta je bil namenjen ozaveščanju o bralni kulturi, bralni pismenosti in družinski pismenosti vseh, ki sestavljajo našo družbo.

Na predstavitveni konferenci Poleta s knjigo, ki je potekala 12. junija ob 9.00 uri v Celjskem mladinskem centru, so se predstavile projektne aktivnosti, ki so potekale v okviru projekta. Za program prireditve sta poskrbela Vrtec Zarja in plesna šola IGEN. Slavnostni govorci na prireditvi so bili:

Med izvajanjem projekta Polet s knjigo so bili ciljna skupina otroci in mladostniki, ki so socialno ogroženi; imajo pravice do dodatne pomoči (otroci in mladostniki z zdravstvenimi ovirami, z različno invalidnostjo, z motnjami v duševnem razvoju); otroci in mladi priseljenci, ki jim jezik države, v kateri bivajo, ni materni jezik. Projekt je bil v vsej svoji polnosti namenjen celotni družbi, zlasti pa inkluziji vseh, ki se v družbo težje vključujejo.

V okviru prvega dela projekta so:

Drugi del projekta je bil humanitarne narave, namenjen zbiranju kakovostne otroške in mladinske literature za netradicionalne skupine (socialno šibkejše družine, osebe z invalidnostjo, zdravstvene ovirane, učno manj uspešne in kulturno različne). Pri tem so tesno sodelovali s centri za socialno delo, Društvom Materina dušica  ̶  Malo hišo na Pilštajnu, društvom Junaki 3. nadstropja, Kriznim centrom Palčica in Materinskim domom Celje.

V okviru drugega dela projekta so:

V priročniku Polet s knjigo so skupaj z mentorico izbrali devet tem, ki igrajo pomembno vlogo v otrokovem življenju in ga tako oblikujejo v osebo, ki razvija svoje mišljenje, jasno argumentira svoja mnenja in verjame v dobro družbe. Teme in slikanice, ki so jih obravnavali v priročniku, so:

1. MOBILNOST 

2. PRIJATEJSTVO

3. SMRT 

4. SOLIDARNOST

5. DIGITALIZACIJA

6. DRUŽINA

7. ČUSTVA

8. EKOLOGIJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ

9. LETNI ČASI

Projekt je potekal v sodelovanju s celjskimi javnimi vrtci: Vrtcem Anice Černejeve, Vrtcem Tončke Čečeve in Vrtcem Zarja. Pri projektu so sodelovali študentje Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki so pripravljali aktivnosti za otroke in starše. Pri nastajanju priročnika so sodelovali tudi študentje Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Veseli so bili tudi priključenega sodelovanja z Osrednjo knjižnico Celje in Zdravstvenim domom Celje. Mentorsko podporo projektu je omogočila red. prof. dr. Dragice Haramija, profesorica na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Priročnik je brezplačen in je na voljo v fizični in digitalni obliki tukaj.