Izobraževanje

Zaključno srečanje projekta Spoznaj lovca

22. 12. 2023 avtor: Celjski mladinski center
ljudje

Savinjsko kozjanska zveza lovskih družin Celje je v sodelovanju s Celjskim mladinskim centrom v četrtek, 14. 12. 2023, uspešno izvedla zaključno srečanje v okviru projekta Spoznaj lovca, ki je financiran s strani Evropske solidarnostne enote.

Projekt Spoznaj lovca je bil usmerjen v ozaveščanje mladih o širšem pomenu lovstva za naše lokalno okolje in lokalno skupnost. S tem projektom smo želeli nasloviti predvsem mlade iz lokalnega okolja, ki so z delom in vlogo lovcev zelo slabo seznanjeni ali jih dojemajo le skozi stereotipne predstave o ubijanju živali. Širše naravovarstvene in družbeno odgovorne vloge lovcev pa ne prepoznavajo in je ne razumejo.

O projektu so obveščali tudi preko socialnih medijev, tako je nastal Facebook in Instagram profil, kjer so bile objavljene vse relevantne informacije o projektu. Projekt Spoznaj lovca smo v marcu 2023 predstavili na Dnevih lovstva in Celjskem sejmu. Nastala je tudi zloženka Spoznaj lovca, ki je na voljo v fizični ali online obliki. Prav tako je v sklopu projekta nastala brošura, kjer so zbrane vse informacije o zasnovi in ideji projekta, o projektnih partnerjih in aktivnostih.

Skozi pet delavnic, ki so jih skupaj z mladimi in lovci izvedli v sklopu projekta so udeleženci spoznali širši pomen lovstva, lovsko opremo, živalske in rastlinske vrste in še veliko več.

Na četrtkovem zaključnem srečanju pa so bili predstavljeni rezultati projekta, sledilo pa je neformalno druženje. Več o projektu najdete na tej povezavi.