Mladinsko delo / Vključenost

Zaključuje se projekt Sodeluj in oblikuj

8. 7. 2024 avtor: Celjski mladinski center

Projekt je nastal kot odgovor na okroglo mizo na Gimnaziji Celje – Center, ki je potekala v novembru 2022, kjer so mladi povedali, da se v svojem okolju počutijo prezrte in da bi si želeli večje vpetosti v oblikovanje programa v MOC. Z izvedbo projekta smo mladim omogočili razvijati svoje mladinske pobude in jim jih z mentorstvom pomagali realizirati. Projekt je trajal od 1. 8. 2023 in se bo zaključil z 31. 7. 2024.

Cilj projekta je bil omogočiti mladim, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju programov in dejavnosti v Celju. V sklopu projekta smo izvedli štiri srečanja, na prvih dveh so mladi oblikovali svoje ideje in predloge. Na tretjem srečanju pa so oblikovane pobude predstavili Gregorju Deleji, direktorju občinske uprave MOC, dr. Bojanu Cvelfarju, vodji oddelka za družbene dejavnosti MOC in Klemenu Sagadinu, v. d. direktorju Celjskega mladinskega centra. Na zadnje srečanju pa so mladi sodelovali pri izvedbi mladinske pobude.

Projekt je mladim omogočil, da so spoznali pomen aktivne participacije in demokratičnih procesov, se naučili predstavitve svojih idej ter se seznanili z delovanjem lokalnih mladinskih organizacij. Mladi so s pomočjo mladinskih delavcev pripravili predstavitve svojih pobud in sodelovali pri ustvarjanju video vsebin. Cilj projekta je bil tudi krepitev kompetenc mladinskih delavcev in spodbujanje nadaljnjega sodelovanja mladih v mladinskih organizacijah in hkrati spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.

Ob zaključku projekta pa smo objavili tudi zaključni video projekta in priročnik, ki sta dostopna na povezavi.