Zaposlovanje

Zaposlili 479 mladih

13. 9. 2018 avtor: Uredništvo

Deset organizacij mladinskega sektorja v okviru nacionalnih projektov programa ESS in v okviru Javnega razpisa Spodbujanje aktivnega državljanstva mladih za večjo zaposlenost, danes izvaja skupno zaključno konferenco z naslovom »Mladimo prihodnost«, kjer bodo mladim in širši javnosti predstavili rezultate projektov, s katerimi so odgovarjali na izzive zaposlovanja in aktivnega državljanstva mladih.

Z izvedenimi projekti so organizacije vključile 2795 mladih, omogočile 479 zaposlitev in izvedle 2014 različnih dogodkov. Vse to s ciljem povečanja zaposljivosti in kompetentnosti mladih posameznikov.

Mlade je na začetku konference nagovoril Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino»Vesel sem, da vidim, kako so se vaši projekti razvijali in kakšen je končni rezultat, kajti ravno mladinsko delo je tisto, v katerem lahko mladi najdejo svoje potenciale in jih nadgradijo. Tisto, česar se mladi naučijo v mladinskih organizacijah, je ključnega pomena za njihovo zaposlitev. Vaši projekti so na zelo inovativne načine spodbujali zaposljivost mladih. In upam, da bodo pristopi, ki ste jih razvili v sklopu projektov, živeli tudi v prihodnje. Za to se bomo trudili tudi na Uradu za mladino.«

O pomenu neformalnih kompetenc in izkušenj je spregovoril tudi Jurij Snoj, Direktor direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti:  »V preteklih letih smo ogromno vložili v shemo Jamstvo za mlade. Rezultat tega? 30.000 mladih se je zaposlilo, še dodatnih 40.000 se jih je usposabljalo. Opažamo, da je potrebno mlade pogosto opomniti, kako pomembne so neformalne izkušnje in kompetence, ki so jih pridobili tekom študentskega dela, prostovoljnega dela v različnih mladinskih ali drugih organizacijah. Ob tem se je potrebno zavedati, da se delovna mesta spreminjajo, zato bomo morali v prihodnosti svoja znanja in kompetence nenehno razvijati in nadgrajevati.«

V nadaljevanju konference bodo mlade, s svojimi inspirativnimi govori o prihodnosti mladinskega dela in mladih, nagovorili štirje aktivni posamezniki: Regis Pradal, soustanovitelj socialnega podjetja za predano zaposlovanje mladih in omejevanje prekarnih oblik dela; Tadej Beočanin, župan občine Ajdovščina; Tita Destovnik, Direktorica Gostilne dela ter Jerneja Šegatin, vodja mentorskega programa v Zavodu Ypsilon. 

Sklepni del današnjega dogodka bo dialog z državljani, kjer bodo mladi o svojih izzivih v Evropi razpravljali z evropskim komisarjem, odgovornim za področje mladine, Tiborjem Navracsicsem. Komisar je pred aktivno razpravo z mladimi podal ekskluzivno izjavo za portal mlad.si: »Volitve Evropskega parlamenta v naslednjem letu bodo mladim ponudile priložnost, da izrazijo svoje mnenje o tem, kje vidijo Evropo v prihodnosti. Zagotoviti želim, da imajo vsi mladi priložnost sooblikovanja te prihodnosti: s predlogi za novo strategijo EU za mlade, ki bo temeljila na raznolikosti in ozaveščenosti, pa tudi z okrepljenima programoma Erasmus in Evropska solidarnostna enota. Pri tem računam na pomoč držav članic in na Evropski parlament. Vlaganje v mlade mora ostati naša prioriteta, saj jim moramo omogočiti, da bodo lahko izkoristili svoje potenciale, se vključili v lokalne skupnosti ter postali odgovorni in skrbni državljani.«

Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.