Izobraževanje

Zavod Nefiks podpira mlade pri kariernem razvoju 

7. 12. 2023 avtor: Zavod Nefiks
nefiks

Zavod Nefiks je organizacija za mlade, ki jih podpira pri njihovih izobraževalnih in drugih s kariero povezanih izbirah, organizacijam pa pomaga pri razvoju. Načini in dejavnosti, skozi katere vrši svoje poslanstvo, so raznoliki, ključni programi pa so: Mladinski center Vič, Mreža KROJ – mladinska mreža za karierni razvoj, indeks e-Nefiks – indeks neformalnega izobraževanja in stičišče nevladnih organizacij osrednjeslovenske regije.

Kaj vse počne Zavod Nefiks?

Teorija in praksa mladinskega dela

Skozi programe Mladinskega centra Vič, v katere se z NPK-jem certificirani mladinski delavci trudijo ves čas vnašati karierne dejavosti, mladi razvijajo številne kompetence, predvsem tiste, ki jih skozi formalni šolski sistem težje. Pri tem se nam zdi pomembno, da ima večina naših mladinskih delavcev tako praktične izkušnje kot tudi teoretično znanje. Na podlagi te kombinacije lažje sproti prilagajajo programe različnim ciljnim skupinam mladih in so sposobni odgovarjanja na trenutne potrebe mladih ter razmislekov o prihodnosti mladinskega dela. 

Digitalizacija

Eden izmed izzivov prihodnosti je digitalizacija, našo vlogo in nalogo pa vidimo v tem, da mlade opolnomočimo za dejavno sooblikovanje digitalnega prostora in ne dopustimo, da so zgolj pasivni uporabniki zabavnih aplikacij. Zato izvajamo delavnice z osnovami programiranja, 3D tiska, digitalnega marketinga, ustvarjanja aplikacij, kritične uporabe AI … 

Priložnosti v tujini 

Mladi zelo slabo poznajo priložnosti, ki jim jih ponujajo evropski programi mobilnosti, zato je mladinski center lani postal ena izmed Eurodesk informacijskih točk, kjer lahko mladi izvedo vse o priložnostih v tujini in programih Evropska solidarnostna enota in Erasmus+. Pri informiranju ves čas sodelujejo mednarodni prostovoljci, ki jih na Zavodu Nefiks redno gostimo. S svojo prisotnostjo razbijajo predsodke, ki jih imajo mladi o drugih državah in krepijo povezanost med mladimi državljani EU. S solidarnostnim projektom New dimension party, ki je temeljil na zabavi brez alkohola, predstavili pa so se mladi glasbeni izvajalci, so mladi osvojili priznanje NA Mladina – Drevo digitalnosti. 

Participacija

Mladim se trudimo omogočati priložnosti za izražanje in participacijo, npr. skozi vsakoletni projekt Participativni proračun sami odločijo, kako želijo porabiti del njim namenjenih finančnih sredstev. Dejstvo pa je, da aktivna participacija mladih v družbi, kot smo jo poznali, upada, zato je čas za razmislek, na kakšen način mladim približati družbeno aktualne tematike. 

Gradnja skupnosti

Poseben izziv nam predstavlja gradnja in ohranjanje krhke skupnosti med mladimi, ki večinoma temelji na osebnih povezavah. Zelo pomembno je, kdo je mladinski delavec in kako sodeluje z mladimi. Šele ko se med mladimi in zaposlenimi vzpostavi velika stopnja zaupanja, mladi začnejo prihajati redno in se udejstvovati. Tako mladi prostovoljci v centru nudijo otrokom učno pomoč, igralnica je odprta za prosto druženje, ki se pogosto spontano prevesi v športne aktivnosti na ploščadi, kuharske dejavnosti v kuhinji ali snovanje novih aktivnosti, kot je na primer soba pobega, ki so jo mladi zasnovali v lanskem letu. 

Beleženje 

Mladi svoje delovanje v mladinskem centru ves čas skrbno beležijo z orodjem Logbook, ki jasno prikazuje trende in pomaga izvajalcem aktivnosti, da svoje delovanje ves čas izboljšujejo. Aktivnosti, ki jih izvajamo na Zavodu Nefiks mladim ves čas vpisujemo v e-Nefiks. Izkušnje kažejo, da to zanje pomeni priznanje in prepoznanje, pomaga jim pri ubeseditvi njihovih kompetenc, najbolj pa vse to začno ceniti, ko se podajajo na trg dela. Opažamo, da mladi čedalje bolj potrebujejo mentorstvo ter priznanje, da so sposobni in usposobljeni, šele ob takšni spodbudi se lotevajo novih projektov. 

Mreža KROJ 

Zavod Nefiks je pobudnik in koordinator Mreže KROJ, mreže desetih mladinskih organizacij, ki mladinske delavce usposablja za karierno mladinsko delo, postavila pa je standarde kakovosti v mladinskem kariernem delu. V letošnjem letu so zasnovali senčenje na delovnem mestu, bazen mladinskih kariernih delavcev in pripravili veliko namizno igro, ki mladim pomaga pri kariernem odločanju. Vsako leto organizirajo karierni teden, v okviru katerega po srednjih šolah poteka tudi Nefiks karierni dan, vse leto pa organizacije članice mreže izvajajo karierno svetovanje in delavnice za mlade. Mladi na prehodih potrebujejo veliko pogovora o temah, opažamo pa, da morajo ostali sektorji, predvsem šolstvo, šele spoznati in prepoznati pravo vrednost komplementarnosti mladinskega sektorja na tem področju.