Info točka

Zbornik “Primeri dobrih praks s področja informiranja mladih v Sloveniji”

12. 1. 2021 avtor: Uredništvo
Nasveti za učenje

Ljubljanski mreži info točk so izdali zbornik z naslovom “Primeri dobrih praks s področja informiranja mladih v Sloveniji”. 

 »Informiranje mladih je potrebno in pomembno zato, da se mladi zavejo svojih pravic in priložnosti ter med njimi najdejo prave zase, ki jim bodo omogočile sprejemanje odgovornih odločitev ter sledenje ciljem, ki si jih zastavijo. Z zbornikom želimo pokazati, da je informiranje mladih v Sloveniji prioriteta mnogih organizacij ter da se vsi trudimo, da mladim omogočimo prostore, spletne platforme in druge kanale, po katerih lahko dostopajo do informacij, ki so neodvisne, dostopne, kakovostne ter prilagojene mladim. Verjamem, da je informiran mlad človek tisti, ki bo znal družbo presojati kritično, v njej deloval odgovorno in solidarno ter aktivno soustvarjal okolje, v katerem deluje. In naša družba resnično potrebuje te mlade, danes še toliko bolj,« je v uvodni besedi zbornika napisala Maša Cvar, koordinatorka L’MIT.

Do zbornika lahko dostopate tukaj.

Vir: Ljubljanska mreža info točk