Digitalizacija

Zeleni, digitalni in vključujoči prehod za družbeno odgovorno družbo

2. 6. 2022 avtor: IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti

Več kot 70 avtorjev s 36 prispevki iz več kot 10 držav bo soustvarjalo 17. mednarodno konferenco IRDO na spletu od 2. do 3. junija 2022.

Glavni namen konference je raziskati konceptualni okvir(e), pogoje in možnosti za zeleni, digitalni in vključujoč prehod, ki omogoča razvoj skupne trajnostne prihodnosti v skladu z Agendo ZN za trajnostni razvoj 2030 in njenimi 17 cilji trajnostnega razvoja (17 SDGs). Predpogoj za trajnostno sobivanje je družbeno odgovorno ravnanje vsakega deležnika v skupnosti (lokalni, nacionalni, globalni). Brez široke okoljske in družbene odgovornosti ni preživetja človeštva. Družbena odgovornost je orodje za doseganje trajnostne prihodnosti, ki povezuje in združuje številne druge mehanizme. Trajnost se vse bolj obravnava kot proces družbenih in vključujočih prehodov. Zaradi tega je družbena odgovornost ključna praksa, potrebna v celotni družbi.

Več na povezavi: https://www.irdo.si/vabilo-za-udelezbo-na-17-mednarodni-konferenci-irdo-druzbeno-odgovorna-druzba-2022-zeleni-digitalni-in-vkljucujoci-prehod-kako-ga-uresniciti/

Če bi se želeli konference udeležiti, vas prosijo, da jim sporočite in poslali vam bodo povezavo za dostop. Za mlade je udeležba na konferenci brezplačna.