Okolje in trajnost

Zelenitev Nacionalne agencije programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota

11. 8. 2023 avtor: Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih
Tipkovnica z zeleno tipko enter, ki predstavlja nove zelene veščine

Zelena znanja so pomembna za ljudi vseh starosti, Organizacija združenih narodov pa ob mednarodnem dnevu mladih (12. avgust) opozarja, da so še pomembnejša za mlajše, ki lahko k zelenemu prehodu prispevajo dlje časa.

Kakšno vlogo igra zelenitev in zelena znanja v Movit, Nacionalni agneciji programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota?

Varstvo okolja je ena izmed štirih prednostnih nalog programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota v programskem obdobju 2021–2027, zato pa je ključnega pomena za nacionalno agencijo Movit, ki s programoma upravlja.

Strategija Nacionalne agencije na področju trajnostnega razvoja in skrbi za okolje zajema tako notranjo zelenitev agencije, ki jo usmerja želja po zmanjševanju lastnega okoljskega vpliva in postavljanjem zgleda za organizacije, katerim agencija dodeluje sredstva za izvedbo projektov, kot tudi zunanjo zelenitev, usmerjeno v prijavitelje in upravičence programov na področju mladine. Bodoče aktivnosti agencije na področju zelenega se bodo osredotočale ravno na slednjo, torej na spodbujanje in izobraževanje organizacij, ki delajo z mladimi, za izvedbo karseda zelenih projektov in gradnjo okolju prijaznega mladinskega dela.

Sicer se trenutno kar zadeva projekte, ki so preko Nacionalne agencije podprti, dosega že zelo dobre kazalnike na področju zelenega še posebej znotraj programa Evropska solidarnostna enota. Znotraj tega se lahko namreč preko projektov prostovoljstva mladi udeležijo številnih dejavnosti, s katerimi svoje zelene kompetence krepijo na zelo praktičen način na primer z bivanjem na ekoloških kmetijah, ozaveščanjem lokalne skupnosti o pomenu skrbi za okolje, povezovanjem trajnostnega razvoja z drugimi tematikami, kot sta umetnost in cirkuštvo, pa še mnogo drugega. Obenem pa imajo mladi možnost preko ukrepa solidarnostnih projektov oblikovati lastne zelene projekte z neposrednim vplivom na njihova lokalna okolja, pri čemer se npr. odločajo za izvedbo čistilnih akcij, organizacijo izmenjave oblačil, promocijo in praktičnim prikazom različnih zelenih praks, itd.

V letu 2023 je ukrep projektov prostovoljstva tudi prejel dodatna sredstva s strani programa Obzorje Evropa (Horizon Europe) ravno za podporo zeleno usmerjenim projektom, Nacionalna agencija pa je ponosen podpornik tovrstnih projektov, ki spodbujajo vlogo mladih kot gradnikov okolju prijaznejše prihodnosti.