Angažiraj se / Vključenost

Želiš spremeniti načine obveščanja in sodelovanja v svoji lokalni skupnosti?

5. 6. 2019 avtor: Mladinski svet Slovenije

Si mnenja, da so mladi dovolj obveščeni o priložnostih in možnostih za participacijo?

Mladinski svet Slovenije (MSS) in Urad RS za mladino vabita mlade, predstavnike občin in mladinskih organizacij v Jugovzhodni regiji, na regijski dogodek projekta Rastimo skupaj 2019, ki bo potekal v petek, 28. junija 2019, ob 15.30 v Kulturnem centru Semič.

Cilj projekta, ki se letos izvaja že peto zapored, je razvoj lokalnih mladinskih politik z namenom vzpodbuditi komunikacijo med mladimi in odločevalci v lokalnih skupnostih in jih tako spodbuditi v vključevanje v odločilne procese odločanja. Letošnji projekt Rastimo skupaj je osredotočen na informiranje mladih in vključevanje mladih v procese odločanja

Tokratni prvi, od skupaj šestih regijskih dogodkov, bo potekal v sodelovanju z občino Semič in mladinskimi organizacijami. Poudarek bo na informiranju mladih na lokalni in regijski ravni, na komuniciranju z mladimi, na načinih in uporabi komunikacijskih orodji ter vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni ter regijski ravni oz. e-participaciji mladih. Predstavljeni bodo primeri dobrih praksportal mlad.si ter strokovni prispevek z naslovom Se slišimo? Komuniciranje občine z mladimi in mladih z občino. Na regijskem dogodku bo potekala tudi okrogla miza na kateri boste imeli mladi priložnost zastaviti vprašanja odločevalcem na temo informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja.

Na dogodek se prijavite preko elektronske prijavnice, do ponedeljka, 24. junija 2019.

Naslednji regijski dogodek bo potekal v Slovenj Gradcu. V namen priprave na naslednji dogodek, je v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec, 3. junija 2019, potekal sestanek s predstavniki mladih in odločevalci Slovenj Gradca. Pogovor je tekel o strategiji za mlade, informiranju mladih in vključevanju mladih v procese odločanja na lokalni in regionalni ravni. Pogovarjali so se tudi o aktivnem državljanstvu mladih in pomembnosti vključevanja izobraževalnih institucij v spodbujanje participacije mladih. Sklenili so, da se je potrebno osredotočiti predvsem na mlade, ki prehajajo iz osnovnih šol v srednje šole in jim ponuditi vsebine, ki jih bodo spodbujale aktivno državljanstvo ter jim predstavile pomen lokalnih mladinskih politik in mladinskega dela.

Kot so še sporočili na MSS, nameravajo v naslednjih mesecih nadgraditi sistem informiranja mladih, spodbuditi participacijo mladih v občini in regiji ter izvesti regijski dogodek za Koroško.

Datum dogodka, ki bo potekal v Koroški regiji, lahko pričakujemo v kratkem.

Več o projektu Rastimo skupaj si lahko preberete na spletni strani Mladinskega sveta Slovenije ali Urada RS za mladino.