Vključenost

Zgodbe, ki jih pišejo mladi: Jakob Mlakar, MCDD

14. 8. 2019 avtor: Uredništvo

Biti prostovoljec je nepozabna izkušnja, ki posamezniku prinaša notranje zadovoljstvo, pomembne izkušnje in nepozabne spomine. Mladinski center Dravinjske doline mlade aktivira in jim pomaga pri vzpostavljanju kontakta z drugimi organizacijami.  

Mladim ponujajo možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa, medsebojno povezovanje in organizirajo razne poučne aktivnosti. Svoje poslanstvo izpolnjujejo preko delavnic, projektov, okroglih miz, prireditev in koncertov.

Pod mentorstvom Mladinskega centra Dravinjske doline deluje Klub dijakov Dravinjske doline v katerem je že skoraj dve leti aktiven Jakob Mlakar. Mlade vključujejo na vseh ravneh delovanja in jih vzpodbujajo k ustvarjanju in izražanju. Aktivnosti, ki jih izvajajo zajemajo razna področja: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladihdostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladihprostovoljstvosolidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladihmobilnost mladih in mednarodno povezovanje in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Jakob je v zadnjem letu prevzel vlogo predsednika Kluba dijakov. Tako je že od svojega prvega projekta aktivno vključen v snovanje mladinskega življenja v Dravinjski dolini. Jakob pravi, da je skozi udejstvovanja v lokalni mladinski politiki pridobil veliko dragocenih izkušenj in kompetenc na področju celostnega organiziranja različnih dogodkov in projektov. Okrepil je tudi sposobnost dela v skupini in vodstvene kompetence.

Skozi svoje delo v KDDD spoznava, kako pomembno je, da se mladi aktivno vključujejo v lokalno skupnost in mladinski sektor. »Preden sem postal aktiven v Klubu dijakov Dravinjske doline, nisem imel prave predstave, kaj vse je potrebno za izvedbo enega dogodka. Zame je bil to čisto nov svet,« je še povedal Jakob.

V videu si poglej njegovo zgodbo

Vir in foto: Mladinski center Dravinjske doline