Vključenost

Zgodbe, ki jih pišejo mladi: Martin Kovačič, Socialna akademija

15. 1. 2019 avtor: Uredništvo

Socialna akademija je skupina ljudi vseh generacij, ki jim ni vseeno, kam gre ta svet. Zato čutijo poklicanost, da ga po svojih močeh pomagajo spreminjati na bolje. S tem, da ustvarjajo priložnosti za mlade, da se izkažejo. S tem, da odpirajo prostor dialoga med različnimi. Posameznikom pomagajo, da pridobijo državljanske kompetence in se povezujejo v skupine. Skupine krepijo, da razvijajo inovativne družbene pobude in odgovarjajo na potrebe družbe. Gradijo družbo, temelječo na človekovem dostojanstvu.

Del njihove ekipe je tudi Martin Kovačič, ki tokrat deli svojo izkušnjo. S samim mladinskim delom se je seznanil že pred več kot petimi leti. Že od začetka je bil vpet v delo organizacije, tudi na izvedbeni ravni. Bolj dejaven je ponovno postal z lanskim letom, ko se je pridružil pobudi Socialne akademije, ki jo vodi Maja Dežman Sterle iz Zavoda za socialno-gibalni razvoj in integracijo, “10 ključnih stvari” in podobnim projektom ter delavnicam.             

Iz dosedanje prakse mladinskega dela lahko ogromno črpam za prihodnje delovanje in to ne samo za mladinsko delo, ampak na splošno v življenju. Kar spodbujam in si želim pri udeležencih delavnic, zahtevam tudi pri sebi. Zato izkoristim vsako dano priložnost in moj cilj je, da se tudi udeleženci zavejo, da se včasih splača izkoristiti dano priložnost, saj nikdar ne veš, kdaj ti znanje iz mladinskega dela lahko pride prav. Hkrati pa tudi poudarjam, da nobena zamujena priložnost ni zares zamujena – bralci veste, kaj mislim“, pravi Martin. 

Martin pravi, da ima izjemno dobro izkušnjo, poleg mnogih drugih, tudi skozi sodelovanje pri projektu #NaUlico (gre za mladinsko ulično delo), ki ga izvaja skupaj z odličnimi sodelavci v sodelovanju z Javnim zavodom Mladi zmaji. “Delujemo na območju Dolgega mostu v Ljubljani, kjer sem se na eni od delavnic ponovno srečal s “staro prijateljico”, s katero se že nekaj let nisem videl. Pritegnil sem njeno pozornost in jo navdušil nad našimi delavnicami. Takrat smo izvedli delavnico o samospoštovanju, samozavesti, samopodobi. Predvsem, ko je sestavljala različne like, da je lahko ustvarila podobe iz različnih barv, je uživala. List samopodobe, kjer po številkah ocenjuješ svoje lastnosti, kako si z njimi zadovoljen, je opravila suvereno. Povedala jeda se je neizmerno zabavala ob praktičnih nalogah skozi ozaveščen in igriv pristop. Dali smo ji priložnost, da se lahko sprosti, dali možnost vpogleda vase, brez obsojanja ali ocenjevanja, kar nas iz dneva v dan dela bolj turobne, neprepričane in naveličane. Ona še vedno ostaja ključen sokreator delavnic in redna udeleženka. Mi pa smo postali njena redna in nepogrešljiva družba, tistikrat enkrat na dva tedna.

Oglejte si celotno Martinovo zgodbo: