Mladi z manj priložnostmi

Zgodbe, ki jih pišejo mladi: Matic Pokorn, Dravinjske doline

17. 9. 2019 avtor: Uredništvo

Mladinski centri so inkubator za preizkušanje, piljenje in izvedbo lastnih zamisli mladih. Pri tem mladi, ki se dejavno vključujejo v delovanje mladinskih centrov, dobijo strokovno podporo in podporo v infrastrukturi ter opremi za izvedbo svojih zamisli.

Temu se že vrsto posveča Mladinski center Dravinjske doline (MCDD), ki je na lokalnem področju leta 1999 začel delovati kot notranja organizacijska enota Kluba študentov Dravinjske doline (KŠDD). Od leta 2003 deluje kot zasebni zavod, ki vključuje mlade na področju mladine in kulture v Občini Slovenske Konjice. Mlade vključujejo na vseh ravneh delovanja in jih vzpodbujajo k ustvarjanju in izražanju. Aktivnosti, ki jih izvajajo zajemajo razna področja: neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladihdostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladihprostovoljstvosolidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladihmobilnost mladih in mednarodno povezovanje in sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi.

Danes pod njihovim okriljem, poleg mladinskega centra in KŠDD, deluje tudi Klub dijakov Dravinjske doline (KDDD), hkrati dajejo dravinjski mladini na voljo prostore prireditvenega centra Patriot, prostore, kjer mladi dobijo svojo prvo priložnost za delo, za razstavo, nastop in tako najdejo in krepijo svoje kompetence.

Še nekaj besed, s katerimi se MCDD predstavlja na svoji spletni strani: »Na lokalnem področju smo zaznani kot pomemben akter, na nacionalni ravni dosegamo najvišje ocene med mladinskimi centri, mednarodno se umeščamo med aktivnejše mladinske organizacije.«  

Tokrat nekoliko bolj podrobno, skozi zgodbo Matica Pokorna, predstavljamo delovanje najstarejšega člena MCDD, Klub študentov Dravinjske doline (KŠDD). Matic je trenutni predsednik KŠDD, ki deluje pod mentorstvom Mladinskega centra Dravinjske doline. Že šest let si nabira izkušnje na področju mladinskega dela, skozi svoja aktivna leta si je nabral bogate izkušnje na področju soustvarjanja lokalne mladinske scene. Trudi se, s pomočjo in podporo ostalih članov in članic, mladim v lokalni skupnosti skozi vse leto ponuditi pester kulturni program. Eden izmed večjih projektov, kjer pili svoje organizacijske sposobnosti so Kulturni dnevi – celomesečno dogajanje v februarju, ki postreže z izdajo pesniške zbirke mladih lokalnih avtorjev, s potopisnimi predavanji in koncerti. Vedno išče nove izzive, ki mu nudijo priložnost za učenje novih spretnosti. Trenutno je to organizacije open air koncerta, ki se bo zgodil v kratkem.

Svoje vtise je strnil takole: »Z novimi izzivi pridejo tudi nove odgovornosti, vendar ti mladinsko delo zleze pod kožo

Vabljeni k ogledu njegove zgodbe!